ETAG
MES
EU
NCET

Բարի գալուստ, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կառավարման ոլորտում թափանցիկության և հաշվետվողականության խթանման հարթակ: Այստեղ Դուք կարող եք գտնել ՀՀ բուհերի կողմից առցանց գործիքակազմի միջոցով ձևավորված կառավարման և թափանցիկության գործընթացների վերաբերյալ զեկույցները:

Գործիքակազմն առնչվում է բուհերի ինստիտուցիոնալ կառավարման գրեթե բոլոր հիմնական ոլորտներում ծավալվող գործունեությանը, գործընթացներին և քաղաքականություններին, ինչպես օրինակ՝ կառավարման մարմիններ, ռազմավարական պլանավորում, ֆինանսական կառավարում, մարդկային ռեսուրսների կառավարում, ընդունելություն, ուսանողների գնահատում, ակադեմիական կարգապահություն, ուսանողների հետ հետադարձ կապ, տեղեկատվության կառավարում:

Հայաստանի բուհերի կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության գործընթացների վերաբերյալ զեկույցներ

Սույն պլատֆորմը կազմվել է Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի միջև համատեղ ծրագրի ֆինանսական միջոցներով: Այստեղ արտահայտված տեսակետները որևէ կերպ չեն արտացոլում Եվրոպական միության կամ Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական տեսակետը: