Ներբեռնել հաշվետվությունը

Հայաստանի բուհերի կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության գործընթացների վերաբերյալ զեկույցներ

Երևանի պետական համալսարան

1. Կառավարման մարմիններ

1. Կառավարման խորհուրդներում ընդգրկումը

Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ (Հոգաբարձուների խորհուրդ/Հաստատության խորհուրդ)

1. Ձեր հաստատության բարձրագույն կառավարման խորհրդի (օրինակ` Հոգաբարձուների խորհուրդ) հետևյալ անդամները փակ քվեարկությա՞մբ են ընտրվում

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ

  Ոչ
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  Այո

2. Յուրաքանչյուր խմբի համար նշեք առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Խորհրդում առկա տեղերին

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

  1
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  2.37

3. Կա՞ արդյուք հանրության համար հրապարակային բաց և/կամ մրցակցային գործընթաց հետևյալ խմբերի առաջադրման և նշանակման համար

 • Բարձրագույն կառավարման մարմնի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ

  Նկարագրություն

  N/A
 • Ռեկտորի կողմից նշանակվող բուհի գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ
 • Կրթագիտական ստորաբաժանումների (Ֆակուլտետներ և այլն) գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ (օրինակ՝ այլ կրթագիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, գործատուներ): Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ

4. Բարձրագույն կառավարման մարմնի անդամների քան՞ի տոկոսն է զբաղեցնում քաղաքական պաշտոն:

9%

Գիտական խորհուրդ

5. Արդյոք հաստատության գիտական խորհրդի ընտրովի անդամները ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

6. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը գիտական խորհրդի ընտրովի տեղերի ընդհանուր թվին

1

Կրթագիտական ստորաբաժանման (Ֆակուլտետ, Ինստիտուտ, կենտրոն և այլն) կառավարման մարմին

7. Ձեր հաստատության ֆակուլտետի կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամները (օրինակ` Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ) ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

8. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Ֆակուլտետի համապատասխան խորհրդի ընտրովի պաշտոնների ընդհանուր թվին

1

2. Կառավարման գործընթաց

1. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում առաջարկված օրակարգի հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) ո՞ր տոկոսը չի ընդունվել

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  3
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  1

Նկարագրություն

2016-2017 ուսումնական տարվա ընթացքում կայացել է գիտական խորհրդի 8 նիստ, որոնց ընթացքում օրակարգ է դրվել 63 հարց, որոնցից 2 հարց հանվել է օրակարգից՝ ներկայացված նախագծերի բովանդակության վերաբերյալ գիտխորհրդի անդամների մեծ մասի անհամաձայնության պատճառով: Ֆակուլտետային և այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների գիտական խորհուրդներում առաջադրված օրակարգային հարցերի չընդունումը խիստ հազվադեպ հանդիպող երևույթ է:

2. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում օրակարգային հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) առնչությամբ որոշումների ո՞ր տոկոսն է ստացել առնվազն 20% ձայն դեմ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  0
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

Նկարագրություն

Խնդիրները անցնում են բազմակողմանի քննարկման փուլ, առարկություններն ու առաջարկությունները հնարավորինս համաձայնեցվում են աշխատանքային կարգով:

3. Ինչ հնարավորություններ ունեն արտաքին խմբերը (կառավարման մարմիններում չընդգրկված անձիք) կառավարման մարմինների աշխատանքներում իրենց ներդրումը կատարելու համար: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել յուրաքանչյուր մարմնի համար գոյություն ունեցող հնարավորությունները և բուհի լավագույն փորձի օրինակներ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  ԵՊՀ կառավարման բարձրագույն մարմնի՝ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամները 25-ական % համամասնությամբ առաջադրվում են շահառու 4 խմբերի ներկայացուցիչներից՝ ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմից, սովորողներից, հիմնադրի կողմից նշանակված պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանցից և լիազոր մարմնի կողմից առաջադրված կրթության, գիտության, մշակույթի և տնտեսության տարբեր ոլորտների ճանաչված գործիչներից: Շահառու տարբեր խմբերից ներկայացվածությունն ինքնին ենթադրելի է դարձնում այդ խմբերի՝ ԵՊՀ-ին հարաբերվող շահերի և մտահոգությունների արծարծման հնարավորությունը կառավարման բարձրագույն մարմնում, հետևաբար հոգաբարձուների խորհրդի անդամ չհանդիսացող շահառուները կարող են իրենց մտահոգող խնդիրները բարձրաձայնել իրենց խմբից խորհրդի կազմում ընտրված անձանց միջոցով: Ավելին, ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգի 8.1 և 8.2 կետերով ամրագրված է, որ տարբեր խնդիրների առնչությամբ կարող են ձևավորվել խորհրդի հանձնաժողովներ, որոնց կազմում խորհրդի անդամ չհանդիսացող անձանց (օրինակ՝ փորձագետների) ընդգրկվելու հնարավորությունն աշխատակարգը չի սահմանափակում: Բացի այդ, ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում են օրակարգային հարցերի իրագործման պատասխանատուները, օրինակ՝ պրոռեկտորները, գլխավոր հաշվապահը, վարչությունների պետերը և այլք, որոնց ցուցակը նիստից մեկ շաբաթ առաջ ներկայացվում է խորհրդի քարտուղարին:
 • Գիտական խորհուրդ

  ԵՊՀ ցանկացած աշխատակից կամ սովորող իրավասու է հարց բարձրացնել ԵՊՀ գիտական խորհրդում մի քանի ձևերով: Սովորողները կարող են իրենց հուզող հարցերը բարձրացնել՝ դիմելով ֆակուլտետային ուսանողական խորհրդի կամ ԵՊՀ ուսանողական խորհրդի նախագահության միջնորդությանը: Սովորողները կազմում են ԵՊՀ գիտական խորհրդի 25 տոկոսը: Համալսարանի ցանկացած ստորաբաժանում ներկայացված է գիտական խորհրդում՝ ի դեմս ստորաբաժանման ղեկավարի, կամ ստորաբաժանման գործունեությունը համակարգող պատասխանատու պաշտոնյայի: Ըստ այդմ համալսարանի ցանկացած աշխատակից հնարավորություն ունի գրավոր կամ բանավոր կերպով հարց բարձրացնելու ԵՊՀ գիտական խորհրդում:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Կրթագիտական ստորաբաժանման (ֆակուլտետի) գիտխորհրդում ներկայացված են նրա բոլոր ստորաբաժանումները (ամբիոն, լաբորատորիա և այլն)՝ ի դեմս ամբիոնի վարիչների, անդամների և այլոց: Ուսանողությունը ևս ներկայացված է կրթագիտական ստորաբաժանման գիտական խորհրդում՝ 25 տոկոսի չափով: Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ հարց կամ միջնորդություն ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ընդամենը դիմել ֆակուլտետային ուսանողական խորհրդին:

4. Արդյո՞ք ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրված անդամները հաշվետվություն են ներկայացնում կամ հետադարձ կապ են պահում իրենց ընտրած ստորաբաժանումների կամ մարմինների հետ: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել գործաղ կանոնակարգումները և/կամ բուհի լավագույն փորձի օրինակները յուրաքանչյուր մարմնի համար

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Ոչ

  Նկարագրություն

  Այս հարցում իրավականորեն կարգավորված պահանջ չի ներկայացվում անդամներին:
 • Գիտական խորհուրդ

  Ոչ

  Նկարագրություն

  Այս հարցում իրավականորեն կարգավորված պահանջ չի ներկայացվում անդամներին: Այդուհանդերձ, ըստ ընդունված պրակտիկայի, ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամները համապատասխան հաղորդումներ, իրազեկումներ ներկայացնում են այն ստորաբաժանումներին, որոնց ներկայացնում են ԵՊՀ գիտական խորհրդում:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Նկարագրություն

  Այս հարցում իրավականորեն կարգավորված պահանջ չի ներկայացվում անդամներին: Այդուհանդերձ, ըստ ընդունված պրակտիկայի, կրթագիտական ստորաբաժանումների (ֆակուլտետային) գիտական խորհուրդներում քննարկված հարցերի, ընդունված որոշումների մասին անհրաժեշտության դեպքում ստորաբաժանման ղեկավարների (ամբիոնի, լաբորատորիայի վարիչներ) կողմից հաղորդումներ տրվում են համապատասխան ստորաբաժանումներում:

3. Արդյունքները

1. Ամփոփ ներկայացրեք այն երեք գլխավոր որոշումները, որոնք ընդունվել են կառավարման յուրաքանչյուր մարմնի (hոգաբարձուների խորհուրդ, գիտական խորհուրդ) կողմից ընթացիկ տարում (վերջին 12 ամիսներ)՝ չներառելով ռազմավարական պլանի ընդունումը, տարեկան միջոցառումների պլանը, բյուջեի հաստատումը և իրականացման համապատասխան զեկույցները

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 1. ԵՊՀ կառուցվածքի հաստատում (23.12.2016 թ.), 2. ԵՊՀ հաստիքացուցակի հաստատում (23.12.2016 թ.), 3. ԵՊՀ ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձի ընտրություն (23.12.2016 թ.): ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 1. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական բեռնվածության հաշվարկի նորմերի հաստատում (30.03.2017թ.), 2. «ԵՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը» փաստաթղթի հաստատում (04.05.2017թ.), 3. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի հաստատում (04.05.2017թ.):

4. Փաստաթղթեր

1. Արդյոք հրապարակվա՞ծ են ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրովի անդամների ընտրության արձանագրությունները

2. Արդյո՞ք ընտրված ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների անդամների անունները, տվյալները և պարտականությունների նկարագրերը (եթե այդպիսիք կան) հրապարակվա՞ծ են

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  http://www.ysu.am/ysu/hy/structure/struct/27364
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  http://www.ysu.am/ysu/hy/structure/struct/27364
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  http://ysu.am/faculties/

3. Արդյոք հրապարակվա՞ծ է ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների նշանակովի անդամների ընտրության/որոշման հիմքը (չափանիշը)

4. Արդյո՞ք հրապարակված են հաստատության կառավարման հետևյալ խորհուրդներից յուրաքանչյուրի նիստերի արձանագրություններն ու ընդունված որոշումները

2. Ռազմավարական պլանավորում

1. Ռազմավարական ծրագրի կազմում

1. Ձեր հաստատությունը ուն՞ի ռազմավարական (զարգացման կամ գործունեության) ծրագիր

Այո

2. Խնդրում ենք նշել, թե որ խմբերն են մասնակցում ռազմավարական ծրագրի նախապատրաստման աշխատանքներին, և հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ինչպես է յուրաքանչյուր խումբ մասնակցում

 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

 • Ֆակուլտետներ

 • Աշխատակազմ (վարչական)

Նկարագրություն (նշել համապատասխան խումբը և նկարագրել նրա մասնակցությունը)

1. Ֆակուլտետները ներկայացնում են իրենց առաջնահերթությունները համապատասխան աշխատանքային խմբերին: 2. Հաշվի առնելով ֆակուլտետների առաջարկությունները և ԵՊՀ գործունեության նախորդ տարիների ուժեղ և թույլ կողմերը՝ աշխատակազմը պլանավորում և կազմում է նոր ռազմավարական ծրագիր: 3. Ռեկտորատը կանոնակարգում է աշխատանքները:

3. Ձեր հաստատությունը ու՞նի ռազմավարական պլան հաստատելու պաշտոնական քաղաքականություն, ընթացակարգերը և/կամ կանոնակարգեր

Այո

Եթե այո, արդյոք դրանք հասանելի՞ են հանրությանը

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք նշել կայքէջ, որտեղից դրանք կարելի է ձեռք բերել կամ կցել փաստաթուղթը՝ որպես հավելված

2. Ռազմավարական առաջնահերթություններ

1. Խնդրում ենք նշեք և հակիրճ նկարագրեք Ձեր հաստատության համար առկա գլխավոր մարտահրավերները (վտանգները) և հնարավորությունները

ԵՊՀգործունեության վտանգներն են՝ 1. Պետական ֆինանսավորման ոչ բավարար մակարդակը։ 2. Կրթությանն առնչվող օրենսդրական և ենթաօրենսդրական դաշտի անկատարությունը։ 3. Շրջանավարտների թվի և աշխատաշուկայի պահանջարկի շարունակա-կան անհամապատասխանությունը։ 4. Արտաքին շահակիցների և հատկապես գործատուների ոչ բավարար մո-տիվացվածությունը և ներգրավումը բուհական կրթական գործընթացներում։ 5. Բոլոնիայի գործընթացի և նորաստեղծ Եվրասիական տնտեսական միության կրթական համակարգի միջև հնարավոր հակասությունների առաջացում։ Հնարավորություններն են՝ 1. Փոխկապակցել բակալավրի և մագիստրոսի ծրագրերը՝ օգտվելով որակավորումների ազգային և ոլորտային շրջանակների ընձեռած հնարավորություններից։ 2. Հեռավար ուսուցման հնարավորությունների ընդլայնում։ 3. Գործատուների և մյուս շահակիցների հետ համագործակցության ընդլայնում` կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման, արտաքին փորձաքննության, ինչպես նաև պրակտիկաների իրականացման գործըն-թացներում։ 4. Միջբուհական համագործակցության զարգացում ազգային և միջազգային մակարդակներում՝ միջմասնագիտական համատեղ ծրագրերի իրականացման նպատակով։ 5. Միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի հնարավորությունների օգտագործում՝ կրթական գործընթացների արդիականացման նպատակով։

2. Խնդրում ենք նշել ձեր ընթացիկ ռազմավարական ծրագրի ամենակարևոր ռազմավարական առաջնահերթությունները

 • Որակյալ կրթություն

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  • Դասավանդման և ուսումնառության աջակցման կենտրոնի գործունեության և իրականացվող ծրագրերի արդյունավետության վերաբերյալ դասախոսական կազմի հարցման արդյունքներ։ • Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումների բարելավված արդյունքներ։ • Ֆորմատիվ գնահատման մեթոդների ընդլայնված կիրառում կրթական ծրագրերում։ • Ուսանողների և շրջանավարտների հարցումների առցանց համակարգ և բարելավված արդյունքներ։ • Բոլոր կառույցներում և գործընթացներում` պլանավորում, իրականացում, ստուգում, բարելավում շրջափուլով աշխատելու ձևավորված պրակտիկա։ • Ներդրված վեբ-ուսուցման ունիվերսալ էլեկտրոնային համակարգ։ • Կրթական ծրագրերի` ուսումնառության էլեկտրոնային ռեսուրսներով ապահովվածության աճ։ • Հեռակա ուսուցման դասընթացների ապահովվածություն էլեկտրոնային ռեսուրսներով։ • Լեզուների ուսուցման և թեստավորման գործող կենտրոն։ • Միջազգայնորեն ընդունված թեստավորման հավաստագրերի տրամադրում։

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  200 մլն դրամ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Համապատասխանում է:

 • Արդիական հետազոտություն և նորարարություն

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  • Գիտահետազոտական գործունեության արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների սանդղակ: • Ազդեցության գործակցով ամսագրերում հրապարակումների թվի աճ: • Գիտահետազոտական ծրագրերում ներգրավված ասպիրանտների և մագիստրանտների թվի աճ: • ՈւԳԸ գիտաժողովներում մասնակիցների թվի աճ: • Առնվազն մեկ համատեղ հետազոտական ծրագիր յուրաքանչյուր ֆակուլտետում: • Ձեռնարկությունների մասնակցությամբ հետազոտական և կրթական ծրագրերի ու դրանց մասնակիցների թվի աճ: • Միջազգային գիտական շտեմարաններում ընդգրկված ամսագրե-րում հրապարակումների թվի աճ: • Օտար լեզուներով հրատարակվող ԵՊՀ գիտական հանդեսների թվի աճ: • Միջազգային գիտաժողովներին մասնակցած աշխատողների թվի աճ: • Միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի և գիտական նախագծերի թվի աճ: • Ասպիրանտների հետազոտություններում նորարարական բաղադրիչի մեծացում: • Ասպիրանտի, նրա ղեկավարի և Համալսարանի միջև ձևավորված պայմանագրային հարաբերություններ: • Ասպիրանտների համար բարելավված հետազոտական միջավայր:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  352 մլն դրամ և որոշ այլ ծրագրերին համապատասխան ֆինանսավորում

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Համապատասխանում է:

 • Հանրային ներգրավում և ծառայություններ

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  • ԶԼՄ-ներում ԵՊՀ-ի վերաբերյալ նպատակային և դրական լուսաբա-նումների թվի աճ: • Պորտալի այցելությունների և կայքի հղումների ավելացում 50 %-ով: • Մարքեթինգային և գովազդային նյութերի բազմազանեցում և ավելացում: • Հանրային կարիքներին ուղղված ծրագրերի ընդլայնում: • Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի թվի աճ: • Վերապատրաստված ունկնդիրների թվի աճ:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  70 մլն դրամ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Համապատասխանում է:

 • Որակյալ մարդկային ռեսուրսներ

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  • Որակավորման բարձրացում անցած շուրջ 1000 դասախոս: • Վերապատրաստված շուրջ 300 երիտասարդ դասախոս: • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործող ստորաբաժանում, կառավարման էլեկտրոնային համակարգ: • Վարչական պաշտոնի հաստատված շուրջ 200 անձնագիր: • Ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկական և այլ տարակարգերի աշխատանքի հաստատված շուրջ 400 նկարագիր: • Վարչական, ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկական տարա-կարգերի շուրջ 500 աշխատողների վերապատրաստում և ատեստա-վորում: • ԵՊՀ աշխատակիցների աշխատավարձի բարձրացում՝ միջինում մինչև 25 %: • Դասախոսների տարբերակված հավելավճարի բարձրացում: • Սոցիալական ծրագրերի բազմազանեցված տեսականի և սոցի-ալական ծախսերի ավելացում:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  30 մլն դրամ և որոշ այլ ծրագրերին համապատասխան ֆինանսավորում

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Համապատասխանում է:

 • Որակյալ ենթակառուցվածքներ

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  • Տեխնոլոգիապես վերազինված շուրջ 50 լսարան ու ուսումնական լաբորատորիա: • Արդիականացված 15 գիտական լաբորատորիա: • Վերանորոգված մարզահամալիր: • Դիլիջանի գործող մարզաառողջարանային համալիր: • Հանրակացարանային 150 տեղ: • Լեզուների ուսուցման կենտրոնի ենթակառուցվածք: • Վերանորոգված ուսումնական մասնաշենքեր: • Մասնաշենքերում ձևավորված ներքին օպտիկամանրաթելային ցանց, համակարգերի պաշտպանվածության արդի չափանիշներին համապատասխան մակարդակ: • «Սովորող-համալսարան» գործող վիրտուալ տիրույթ • Գրադարանի ամբողջական էլեկտրոնային քարտարան: • Արդիականացված գրադարանային ծառայություն:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  4.410 մլրդ դրամ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Համապատասխանում է:

 • Որակյալ ծառայություններ

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  • Արդյունավետ ուսանողական խորհրդատվական և լրացուցիչ ծա-ռայություններ: • Բազմազանեցված մարզամշակութային ծրագրեր: • Ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության ծրագրերում ներգրավված ուսանողների թվի աճ: • Ուսանողների մասնակցությունը և առաջնորդությունը խթանող տարաբնույթ ուսուցողական դասընթացներ: • Ուսանողական կազմակերպությունների մասնակցությամբ միջհամալսարանական և միջազգային ծրագրերի թվի աճ:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Դրամաշնորհային ծրագրեր

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Համապատասխանում է:

 • Ընդունելության բազմազանեցում և համապատասխանություն

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  • Կենտրոնացված ընդունելության համակարգի դիմորդների ընդհանուր հոսքում ԵՊՀ դիմորդների առնվազն 30 % մասնաբաժին: • Պայմանագրային հիմունքներով ԵՊՀ-ի հետ համագործակցող ավագ դպրոցներից Համալսարան եկող դիմորդների թվի աճ: • Բնագիտական և ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետների դիմորդների թվի աճ: • ԵՊՀ կառուցվածքում գործող ավագ դպրոց: • Բակալավրիատի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգեր ընդունված 13000 դիմորդ: • Մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգեր ըն-դունված 7000 դիմորդ: • ԵՊՀ սովորողների համակազմում օտարերկրյա ուսանողների 4-5 % մասնաբաժին:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  125մլն դրամ և առանձին այլ ծրագրերին համապատասխան ֆինանսավորում, պետական ծրագիր

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Համապատասխանում է:

 • Ֆինանսական կայունություն, արդյունավետ կառավարում

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  • ԵՊՀ հավասարակշռված բյուջե: • Բազմազանեցված ֆինանսական մուտքեր: • Ռիսկերի կառավարման համակարգ: • Ֆինանսական ոլորտի վերապատրաստված աշխատողներ: • Ռեսուրսախնայողության ծրագրեր: • Համալսարանի ստորաբաժանումների և աշխատողների հաշվետվո-ղականության ամբողջականացված համակարգ: • Վերանայված իրավական ակտեր: • Գործող էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն համակարգ: • Կառավարման համակարգում ներգրավված վերապատրաստված սովորողներ: • Գիտխորհրդի և հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատված՝ ԵՊՀ-ում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի համալիր միջոցա-ռումների ծրագրի կատարողական: • Աշխատողների և ուսանողների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  39 մլն դրամ և առանձին ծրագրերին համապատասխան ֆինանսավորում

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Համապատասխանում է:

 • Միջազգայնացում և գործակցություն

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Ոչ

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  • Միջազգայնացման գործող հայեցակարգ: • Միջազգայնացման ցանցային համակարգ և տեղեկատվական բազա: • 50 հրավիրյալ պրոֆեսոր։ • Օտար լեզվով գործող ծրագրեր (4 ծրագիր բակալավրիատում և 12-ը՝ մագիստրատուրայում): • Գործող ծրագրերում ներդնել 50 կամընտրական օտարալեզու մոդուլ: • 10 կրկնակի դիպլոմով մագիստրոսական ծրագիր: • Շարժունության թվի աճ՝ 20 %-ով:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  211 մլն դրամ և դրամաշնորհային ծրագրեր

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Այո

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Համապատասխանում է:

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունը սահմանում և օգտագործում է Արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների (Key Performance Indicators) համակարգ հետևյալ մակարդակներում

 • Համաբուհական մակարդակ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Կրթագիտական և հետազոտական ստորաբաժանումների մակարդակ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Վարչական և այլ ստորաբաժանումների մակարդակ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

3. Իրականացում

1. Խնդրում ենք նկարագրել, թե հաստատության ստորև նշված ստորաբաժանումները ընդհանուր առումով ինչպես են առձագանքել և ինչ գործողություններ են ձեռնարկել ռազմավարական ծրագրի տեղայնացման ուղղությամբ (օրինակ՝ համապատասխան ստորաբաժանումների ռազմավարություններ, ծրագրեր, առաջնահերթություններ, հայեցակարգեր և այլն) և ինչպես է առաջընթացը մշադիտարկվում

 • Կրթագիտական ստորաբաժանումներ (Ֆակուլտետներ, ինստուտուտներ, դպրոցներ և այլն)

  Ֆակուլտետները տարեկան հաշվետվություններում համալսարանի ղեկավարությանն են ներկայացնում իրենց ռազմավարական ծրագրերի կատարողականները:

 • Վարչական ստորաբաժանումներ (վարչություններ, բաժիններ և այլն)

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

 • Գիտահետազոտական ստորաբաժանումներ (եթե կրթագիտականներից առանձին են)

 • Այլ (նշել, օրինակ կլինիկաներ, մասնաճյուղեր, առնչվող կոմերցիոն կառույցներ)

2. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են ռազմավարական գործունեության պլան

Այո

3. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են տարեկան միջոցառումների պլան

Այո

4. Արդյունքներ և զեկույցներ

1. Խնդրում ենք նշել այն առաջընթացը (եթե այդպիսին կա), որը ձեր հաստատությունը արձանագրել է յուրաքանչյուր ռազմավարական առաջնահերթության առնչությամբ՝ նշված յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար: Խնդրում ենք նշել համապատասխան թիրախային ցուցիչ(ներ)ը և տրամադրել համապատասխան տվյալներ՝ ցուցիչների իրագործման կամ առաջընթացի վերաբերյալ

2. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

3. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, տարեկան գործունեության ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

4. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցներ

Այո

5. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են տարեկան գործունեության ծրագրերի իրականացման զեկույցներ

Այո

5. Փաստաթղթեր

1. Ձեր հաստատության ընթացիկ ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

http://documentation.ysu.am/category/%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A5%D6%80/

Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

2. Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցը հասանելի՞ է առցանց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

http://documentation.ysu.am/category/%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/

3. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական ծրագրերը հասանելի՞ են առցանց

4. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական պլանի իրականացման զեկույցները հասանելի՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

5. Ձեր հաստատության տարեկան միջոցառումների ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

6. Ձեր հաստատության տարեկան միջացառումների ծրագրի իրականացման զեկույցը առկա՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

7. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերը առկա՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

8. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերի իրականացման զեկույցները առկա՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

3. Ֆինանսական կառավարում

1. Բյուջեի պլանավորում

1. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է բյուջեի տարեկան ծրագիր

Այո

2. Տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր ոչ աշխատավարձային տողում (հոդվածում) արդյոք արտացոլո՞ւմ է հաստատության ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ից պակաս ծախսեր

Այո

Խնդրում ենք նշել բյուջեի այն տողերը (հոդվածները), որոնք գերազանցում են ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ը և տալ համապատասխան մեկնաբանություն

Բյուջեի տողի (հոդվածի) անվանում մեկնաբանություն
Այլ ծախսերՆերառյալ հիմնադրամերի հետ համագործակցության, բարեգործական և այլ ծախսեր
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ֆինանսավորման ծախսեր
Գրադարանային ծախսերՆերառյալ էլեկտրոնային ռեսուրսների բաժանորդագրության, ԵՊՀ հրատարակչության հրատարակած և այլ հեղինակներից գրքերի ձեռքբերման ծախսեր
Նպատակային ֆինանսավորումների ծախսեր
Գործուղման ծախսեր
Վարձակալության ծախսեր
Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսերՆերառյալ տպագրական, որակավորման բարձրացման, ասպիրանտուրայի դիմորդների դասընթացների, աուդիտորական ու խորհրդատվական, աշխատողների առողջության ապահովագրության, հյուրասիրության, չափագրման, սանմաքրման, անվտանգության և այլ ծառայությունների ծախսեր
Տրանսպորտային ծախսեր
Ապրանքանյութական պաշարների ծախսերՆերառյալ շինանյութերի, տնտեսական ապրանքների, սննդային ապրանքների, քիմիական և լաբորատոր նյութերի և այլ պաշարների ձեռքբերում
Գրասենյակային ծախսերՆերառյալ գրենական պիտույքների, քարտրիջների ձեռքբերման և դրանց լիցքավորման ծախսեր
Փոստային և կապի վճարների ծախսեր
Կոմունալ վճարների ծախսեր
Վճարումներ պետական բյուջեՀարկեր, տուրքեր և պարտադիր վճարներ
Կրթաթոշակի ծախսեր

3. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագիր

Ոչ

4. Տարեկան միջոցառումների (գործունեության) ծրագիրը օգտագործվո՞ւմ է որպես բյուջեի պլանավորման հիմք

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

5. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ ծրագրերի, նախագծերի և այլ միջոցառումների

Այո

6. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ կառուցվածքային ստորաբաժանումների

Այո

7. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր տող ունի համապատասխան հիմնավորում-հաշվարկ

Ոչ

Խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասներ բյուջետայի տողերի հիմնավորման գործընթացի վերաբերյալ

Հիմնական մուտքի/ելքի հոդվածների համար ստացվում են համապատասխան նախահաշիվներ պատասխանատու ստորաբաժանումներից:

8. Արդյո՞ք հիմնավորումը հասանելի է հանրային լայն շրջանակներին

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

9. Նախորդ տարվա բյուջեի տողերի հատկացումների մասին նշվա՞ծ է Բյուջեի ծրագրում

Այո

10. Հաստատվելուց առաջ ե՞րբ է Բյուջեի նախագիծը ներկայացվում կայքում կամ տարածվում այլ հաղորդակցման միջոցներով համալսարանի ողջ համայնքին

Հաստատումից 10 օր առաջ

11. Գոյություն ունի արդյո՞ք նախագծի վերաբերյալ համալսարանի համայնքից արձագանք ստանալու պաշտոնական գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, ապա խնդրում ենք հակիրճ նեկայացնել

Կանոնակարգված գործընթաց չկա: Նախահաշիվը ներկայացվում է գիտական խորհրդին:

12. Խնդրում ենք նշել, թե հետևյալ կառավարման մարմիններից կամ կառույցներից որո՞նք են քննարկում բյուջեի տարեկան ծրագիրը

 • Գիտական խորհուրդ
 • Այլ մարմիններ (խնդրում ենք նշել)
  • Հոգաբարձուների խորհուրդ

2. Բյուջեյի իրականացում և ծախսեր

1. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է բյուջեի իրականացման հաշվետվություն

Այո

2. Արդյոք այն կապակցվա՞ծ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագրի իրականացման զեկույցի հետ

Ոչ

Եթե այո, խմդրում ենք հակիրճ ներկայացնել, թե ինչպես է այն կապակցված

3. Ընդհանուր ոչ աշխատավարձային ծախսերի ո՞ր տոկոսն է ներկայացված կատարողական հաշվետվությունում՝ ըստ ծախսերի բացվածքի

100%

4. Խնդրում ենք նշել Ձեր հաստատության աշխատակիցների յուրաքանչյուր խմբին վճարվող աշխատավարձի չափը: Այս թվերը ներկայացրե՛ք որպես ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի տոկոս և նշե՛ք նաև աշխատավարձի տիրույթը (նվազագույն և առավելագույն աշխատավարձը) յուրաքանչյուր խմբի համար

 • Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 49%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 158400
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 302800
 • Գիտահետազոտական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 13%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 80300
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 195000
 • Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 6%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 80000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 94000
 • Վարչական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 5%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 78000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 448900
 • Տեխնիկական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 6%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 80000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 176000

5. Ձեր հաստատությունը օգտագործու՞մ է մեթոդոլոգիա, ըստ որի՝ սահմանվում են աշխատավարձերը

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել այդ փաստաթղթերը

6. Արդյո՞ք այդ մեթոդոլոգիան հաշվի է առնում աշխատանքային շուկայի պահանջները (աշխատաշուկայի առկա աշխատավարձերը)

Ոչ

Խնդրում ենք նշել, թե ո՛ր պաշտոնների պարագայում է հաշվի առնվում աշխատանքային շուկայի պահանջները

3. Եկամուտներ

1. Ձեր հաստատությունը ընդհանուր եկամուտների ո՞ր տոկոսն է ստանում հետևյալ աղբյուրներից

 • Կառավարություն (պետական ֆինանսավորում)` 30%
 • Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 44%
 • Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 6%
 • Սսպիրանտուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 0%
 • Հետբուհական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի վարձեր` 1%
 • Գիտական գործունեություն` 10%
 • Դրամաշնորհներ և նվիրատվություններ` 3%

4. Փաստաթղթեր

1. Գնումների փաստաթղթերը (հայտարարություններ, մրցույթների արդյունքներ) հասանել՞ի են առցանց

Այո

Խնդրում ենք մանրամասնել

Իրականացվում է օրենսդրության համապատասխան: Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է gnumner.am կայքում:

2. Ձեր հաստատության հաստիքացուցակը հրապարակվա՞ծ է հաստատության կայքէջում

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ այն հրապարակված է

Եթե ոչ, խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթի պատճենը որպես հավելված

4. ՄՌ Կառավարում

1. Աշխատանքի ընդունում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը կայքում հրապարակո՞ւմ է հետևյալ պաշտոնների թափուր տեղերի հայտարարությունները

 • Գիտահետազոտական հաստիքներ

  Այո

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքներ

  Այո

2. Անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում պրոֆեսորադասախոսական և գիտահետազոտական թափուր հաստիքների/պաշտոնների ո՞ր տոկոսն է հանրորեն հրապարակվել

49%

3. Խնդրում ենք նշել անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում այն հայտարարված թափուր հաստիքների/պաշտոնների տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Գիտահետազոտական հաստիքների մասով

  38%

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների մասով

  11%

4. Վերջին երեք տարիների ընթացքում ժամանակավոր/միջանկյալ (մինչև մրցույթ և այլն) կարգով պաշտոններում աշխատանքի ընդունված/նշանակված անձանց որ՞ տոկոսն է ի վերջո նշանակվել նույն պաշտոնի

90%

5. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին տեղեկություններ (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով)

Ոչ

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

6. Ձեր հաստատությունը վարչական, օժանդակ և տեխնիկական պաշտոնների համար մշակո՞ւմ է ֆորմալ աշխատանքի նկարագիր (տեխնիկական առաջադրանք, պաշտոնի անձնագիր), որը հաստատվում է ռեկտորի կամ համապատասխան այլ մարմնի կողմից:

 • Վարչական պաշտոնների համար

  Ոչ

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  %

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  Ոչ

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  %

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  Ոչ

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  %

 • Այլ (խնդրում ենք նշել)

7. Նոր աշխատանքի ընդունված ոչ ակադեմիական (վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ) անձնակազմի պարագայում թափուր պաշտոնների որ՞ տոկոսն է համալրվել հանրորեն հրապարակված մրցույթի միջոցով: Տրամադրե՛ք վերջին երեք տարիների տվյալները

Տարին Տվյալը

8. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով) վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմում աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին հայտարարություններ

Ոչ

Ներկայացնել մանրամասներ (նշեք՝ ո՛ր պաշտոններն են հրապարակված, և որոնք՝ ոչ)

9. Խնդրում ենք նշել վերջին 12 ամիսների ընթացքում այն հայտարարված թափուր աշխատատեղերի տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Վարչական պաշտոնների համար

  %

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  %

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  %

 • Այլ ( խնդրում ենք նշել)

10. Ձեր հաստատությունը վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմին աշխատանքի ընդունելու պաշտոնական ընթացակարգեր ունի՞

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքի հղում կամ ներկայացնել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

Սահմանափակումներ անձնակազմի համար

11. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ղեկավար պաշտոնների համար նախատեսված ժամկետային (տևողություն ըստ տարիների և կրկնությունների քանակ) սահմանափակումներ (օրինակ՝ դեկանի, ամբիոնի վարիչի համար)

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել յուրաքանչյուր պաշտոնի համար և ներկայացնել կանոնը կիրառելու օրինակներ (եթե այդպիսիք եղել են)

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի համար կա ժամկետային սահմանափակում: Գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող թեկնածուներն ամբիոնի վարիչի պաշտոնի տեղակալման մրցույթին երկրորդ անգամ կարող են մասնակցել միայն ֆակուլտետի դեկանի ներկայացմամբ՝ ռեկտորի թույլտվությամբ: Արգելվում է՝ գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող թեկնածուների մասնակցությունն ամբիոնի վարիչի պաշտոնի տեղակալման մրցույթին՝ երրորդ ժամկետով:

12. Ունե՞ք տարիքային սահմանափակումներ պաշտոնավարման համար

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել, ո՞ր պաշտոնների համար ունեք տարիքային սահմանափակում (նշե՛ք պաշտոնը և տարիքային սահմանը)

2. Աշխատանքի բնութագիր և մասնագիտական զարգացում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց՝ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը

ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմը հինգ տարվա ընթացքում պարտադիր կարգով անցնում է մասնագիտական զարգացում (2011-2016, 2016-2021): Վերջինիս ծրագիրը և կանոնակարգը, ինչպես նաև ամենամյա և հնգամյա արդյունքները ամփոփվում և գնահատվում են ԵՊՀ գիտխորհրդի կողմից:

2. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց ուսումնաօժանդակ անձնակազմի համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը՝ մեկ պարբերությամբ

Ուսումնաօժանդակ անձնակազմն անցնում է վերապատրաստնում ոչ պարտադիր կարգով, այլ հարկ եղած դեպքում:

3. Ձեր հաստատությունը աշխատակազմի անդամներին մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման պահանջները բավարարելու համար թույլատրո՞ւմ է օգտվել ծրագրերից, որոնք առաջարկվում են Ձեր հաստատությունից դուրս

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մեկ պարբերությամբ ներկայացնել գործընթացը

ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական զարգացման ծրագիրն ունի «Որակավորման բարձրացման այլ ձևեր» կրթական բաղադրիչ, որում հաշվարկվում են ԵՊՀ-ից դուրս դասախոսների վաստակած կրեդիտները:

4. Արդյոք այն ներառո՞ւմ է մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման ծրագրեր Հայաստանից դուրս

Այո

5. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ո՞ր տոկոսը մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չի անցել վերջին 5 և ավելի տարիների ընթացքում

23%

6. Վերջին հինգ և ավելի տարիների ընթացքում մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չանցած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից քանի՞սն են դեռ աշխատում (որպես դասախոսներ կամ զբաղեցնում են այլ պաշտոններ) համալսարանում

0

մեկնաբանություն

Կատարելագործումը կամ վերապատրաստումը պրոֆեսորադասախոսական մրցույթի պայմաններից մեկն է, որի բացակայության պատճառով դեռևս ոչ ոք չի ազատվել աշխատանքից:

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

7. Ձեր հաստատությունն ունի՞ մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը՝ երկու-երեք նախադասությամբ

8. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ոչ ակադեմիական անձնակազմի համար նախատեսված մասնագիտական ատեստավորման գործընթաց

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը

ԵՊՀ-ում յուրաքանչյուր ուստարում ուսումնաօժանդակ անձնակազմի համար անցկացվում է ատեստվորման գործընթաց:

9. Պարտադիր մասնագիտական զարգացման գործընթաց և/կամ վերապատրաստում կամ ատեստացիա չանցած աշխատողներից քանիսի՞ աշխատանքային պայմանագիրն է դադարեցվել ձեր հաստատության կողմից

Պարգևատրումներ և հավելավճարներ

10. Գործում են արդյո՞ք Ձեր հաստատությունում պարգևատրումների, հավելվճարների և այլ վճարումների կանոնակարգեր

Այո

Խնդրում ենք մանրամասնել (անդրադառնալ բոլոր տեսակի կիրառվող վճարումներին)

ԵՊՀ աշխատողներին լրավճարը վճարվում է գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական, կազմակերպչական աշխատանքների որոշ տեսակների հատարման համար՝ համաձայն ԵՊՀ գիտխորհրդի 4-ը մայիսի 2017 թվականի թիվ 7/2 որոշման:

տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

5. Ընդունելություն, ուսանողների գնահատում, ակադեմիական կարգապահություն և ուսանողի հետ հետադարձ կապ

1. Ընդունելություն

1. Հետևյալ ծրագրերում ընդունելության համար դիմումների ընթացակարգերը և չափանիշները հրապարակվո՞ւմ են ձեր հաստատությունում

 • Բակալավրիատ

  Այո

  Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://www.ysu.am/entrant/hy

  կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

 • Մագիստրատուրա

  Այո

  Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://www.ysu.am/entrant/hy

  կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

 • Ասպիրանտուրա

  Այո

  Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://www.ysu.am/entrant/hy

  կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

2. Ուսանողների գնահատում, հեռացումներ և շրջանավարտների թողարկում

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է քննությունների ընթացակարգերը

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

ԲԱ և ՄԱ ԿԾ-ով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ.pdf

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է գնահատման չափանիշները

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

ԲԱ և ՄԱ ԿԾ-ով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ.pdf

3. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրու՞մ է քննության հարցերի ցանկը

Այո

Խնդրում ենք ընդհանուր ներկայացնել կիրառվող պրակտիկան

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2017/05/usumnakan_cragri-kazmakerpman_karg.pdf

4. Ձեր հաստատությունը կիրառո՞ւմ է անանուն գնահատում

Այո

5. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել համալսարանից

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   395

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   210

  • Վարքի պատճառով

   0

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   942

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   477

  • Վարքի պատճառով

   2

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   1450

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   595

  • Վարքի պատճառով

   3

6. Ավարտական կուրսի ուսանողների քանի՞ տոկոսն է ձախողել պետական քննությունները (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը

4%

3. Ակադեմիական խախտումներ և կարգապահական վարույթներ

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ գրագողության և այլ ակադեմիական խախտումների համար

Այո

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ բողոքարկման և վերականգնման այլ ընթացակարգերի համար

Այո

3. Ձեր հաստատությունը ի՞նչ մեխանիզմներ է կիրառում ակադեմիական բարեվարքության խախտումները բացահայտելու համար (օրինակ՝ առցանց հակագրագողության ծրագրեր)

Փաստաթղթերը գտնվում են մշակման փուլում

4. Ձեր հաստատությունը ընդունե՞լ է էթիկայի կանոնակարգ

Ոչ

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքը

Փաստաթղթերը գտնվում են մշակման փուլում

կամ փաստաթղթի պատճենը

5. Քանի՞ կարգապահական վարույթ է իրականացվել

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

6. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել կանոնավոր քննությունների արդյունքները վերանայելու (կամ քննությունը վերահանձնելու) վերաբերյալ վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

Գնահատականները բարձրացնելու քանի՞ դեպք է եղել

7. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել պետական քննությունների (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքները վերանայելու վերաբերյալ

18

Քանի՞ անգամ են գնահատականները բարձրացվել

1

8. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել էթիկայի կանոնները խախտելու պատճառով վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

9. Գրագողության և էթիկայի կանոնակարգի խախտման քանի՞ դեպք է զեկուցվել ուսանողների կողմից վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

10. Ձեր հաստատությունը տեղեկություն հրապարակո՞ւմ է կարգապահական վարույթների և արդյունքների վերաբերյալ

Ոչ

11. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է բողոքարկման և այլ վարչական հարցերով դիմելու ընթացակարգերի մասին տեղեկատվություն

Այո

4. Ուսանողների հետ հետադարձ կապ

1. Ուսանողներն իրենց ակադեմիական փորձի վերաբերյալ արձագանքելու ի՞նչ հնարավորություններ ունեն

Ըստ ուսանողների հարցման կանոնակարգի ավելի քան 15 տարի է յուրաքանչյուր կիսամյակ անցկացվում է ուսանողների հարցումը, որի միջոցով ուսանողները հնարավորություն ունեն արձագանքելու դասախոսական կազմի, դեկանատի, կոռուպցիայի և այլնի մասին, ինչպես նաև շուրջ 10 տարի է յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվում է շրջանավարտների հարցումը, համապատասխան կարգի համաձայն, որի միջոցով ապահովվում է հետադարձ կապ շրջանավարտների հետ և շրջանավարտները հնարավորություն ունեն արձագանքելու կրթական ծրագրերի, ուսումնական գործընթացի, ստացած կրթության, ռեսուրսների, կոռուպցիայի և այլնի մասին:

Այդ արձագանքները կարո՞ղ են անանուն լինել

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել հարցումների և հարցաշարերի օրինակները

Ուսանողների հարցման հարցաշար.pdf

2. Խնդրում ենք ներկայացնել ուսանողների բավարարվածության համախառն (ընդհանրացված) ցուցանիշները (5-7 ամենակարևոր ցուցանիշները) վերջին երեք տարիների համար և համապատասխան բացատրությունները

Տարին Ցուցանիշ Բացատրություն

Նկարագրություն

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունն ուսանողների հետ հետադարձ կապի վերաբերյալ զեկույց է ներկայացնում

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2016/12/2015-2016_ustarva_gorcuneutyan-hashvetvutyun.pdf

կամ փաստաթղթի պատճենը

6. Տեղեկատվության կառավարում

1. Տեղեկատվության կառավարման կարողություն և հասանելիություն

1. Ձեր հաստատությունը պաշտոնապես տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու անձ նշանակե՞լ է

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նշել մանրամասներ

Տեղեկատվության ազատության օրենքի պահանջներին համապատասխան տեղեկատվության տրամադրումը արձանագրված է նաև ԵՊՀ հանրային կապերի գործունեության հայեցակարգային մոտեցումները ամրագրող փաստաթղթերում:

Խնդրում ենք նաև նշել արնձնակազմի այն անդամին, ով պատասխանատու է Ձեր հաստատությունում տեղեկատվական ազատության վերաբերյալ օրենքի կիրառման համար

ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Կարեն Գրիգորյան

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է , արդյոք, Տեղեկատվական ազատության օրենքին համապատասխան տեղեկատվություն: Մասնավորապես, Ձեր հաստատությունը ստորև նշված հարցերի վեաբերյալ հրապարակոՙւ՞մ է անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը

 • համալսարանի կորպորատիվ կարգավիճակ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://www.ysu.am/ysu/hy/history-1431766116

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  անգլերեն, ռուսերեն

 • հանրությանը տրամադրվող ծառայություններ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  www.ysu.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  անգլերեն, ռուսերեն

 • ղեկավար մարմինների որոշումներ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  doc.ysu.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  Ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով թարգմանվում են բոլոր փաստաթղթերի անվանումները

 • ներքին բոլոր կանոնակարգեր (օրինակ՝ մրցույթներ, օրենքներ, ուսման վարձի զեղչի քաղաքականություն)

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  doc.ysu.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  Ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով թարգմանվում են բոլոր փաստաթղթերի անվանումները

 • Ռեկտորի հրամաններ (բացի անհատական հրամաններից)

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  doc.ysu.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  Ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով թարգմանվում են բոլոր փաստաթղթերի անվանումները

 • Ֆինանսական տեղեկություններ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  doc.ysu.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  Ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով թարգմանվում են բոլոր փաստաթղթերի անվանումները

 • Քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ օրեր/ժամեր

  Ոչ

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  -

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  -

 • Մատուցվող ծառայությունների գներ և գնի ձևավորման կարգեր

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  doc.ysu.am

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  Ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով թարգմանվում են բոլոր փաստաթղթերի անվանումները

 • այլ (նշեք)

3. Ձեր հաստատության կայքէջերը թարգմանվա՞ծ են տարբեր լեզուներով (նշե՛ք բաժինները և լեզուները)

ԲաժինըԼեզուները
ԵՊՀ պորտալում գործող գրեթե բոլոր կայքերը գործում են նաև անգլերեն լեզվով՝ ֆակուլտետային, կենտրոնների, ինստիտուտների, գիտաժողովների և այլն, Հիմնական կայքերը՝ նորություններ, գիտություն, կրթություն, ԵՊՀ կառուցվածք, օրացույց և այլն կայքերը թարգմանվում են և ռուսերենով և անգլերենովՀայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

4. Ձեր հաստատությունում գործու՞մ է ներքին ցանց (ինտրանետ)

 • Աշխատողների համար

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

  «Համալսարանի աշխատակիցների ներքին տիրույթի» նպատակն է ավտոմատացնել և առավել արդյունավետ դարձնել ԵՊՀ տեղեկատվության փոխանակման հոսքերը, հաշվետվողականության գործընթացները, աջակցել ԵՊՀ միասնական տեղեկատվական համակարգի ձևավորմանը:

 • Ուսանողների համար

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

  Ստեղծվել է «Ուսանող-Համալսարան» վիրտուալ պլատֆորմը (ուսանողական ինտրանետ, virtual.ysu.am) «Ուսանող-Համալսարան» վիրտուալ պլատֆորմի նպատակն է ապահովել սովորողի և համալսարանի դասախոսների, տարբեր կրթագիտական և վարչական կառույցների միջև տեղեկատվության արդյունավետ փոխնակման գործընթացը, ավտոմատացնել աշխատանքային մի շարք գործառույթներ և նպաստել ուսումնական և կազմակերպչական գործընթացներում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետության բարձրացմանը: “Ուսանողական Ինտրանետ” համակարգում ստեծվել է մոդուլ, որը ուսանողի համար ստեղծված էլեկտրոնային փոստի հասցեն ավտոմատ կերպով գրանցում է ՏՏ կրթական և հետազոտական կենտրոնի կողմից վարվող «ԵՊՀ Moodle http://iterc.ysu.am» համակարգում, օգտագործելով ուսանողի էլ. փոստի հասցեն և գաղտնաբառը, այսինքն ուսանողը հնարավորություն է ստանում մեկ պատուհան գաղափարի միջոցով մուտք գործել և օգտվել ԵՊՀ տեղեկատվական համակարգերի ուսումնական/գիտական տարբեր ռեսուրսներից:

5. Հաստատության էլեկտրոնային փոստի համակարգ

 • Անձնակազմ (աշխատողներ)

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

 • Ուսանողներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

 • Շրջանավարտներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

Հակիրճ նկարագրեք (բնութագրեք) վերոհիշյալ բոլոր խմբերի համար գործող բուհի էլ. փոստի համակարգերը

ԵՊՀ պորտալում գործում է report.ysu.am կայքը, որի միջոցով ԵՊՀ աշխատակիցները, ուսանողներն ու շրջանավարտներն ունենում են նոր էլեկտրոնային հասցեի բացման զեկուցագիր ստեղծելու հնարավորություն՝ https://intranet.ysu.am/reports/email:

6. Արդյո՞ք ձեր հաստատությունը պարբերաբար, էլեկտրոնային փոստի միջոցով, տեղեկատվություն է փոխանցում ուսանողներին և անձնակազմին: Խնդրում ենք նշել տեղեկատվության տեսակը, պարբերականությունը և խումբը, ում ուղարկվում է տեղեկատվությունը

ՏեսակըՊարբերականությունըԽումբը
հայտարարություններ միջոցառումների մասին, փոխանակաման ծրագրերի վերաբերյալ, զեղջերի ու արտոնությունների վերաբերյալ, այլըստ անհաժեշտությանուսանողներ, աշխատակիցներ

2. Հիմնական տեղեկատվություն

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է արդյոք ուսման վարձերի հետ կապված հետևյալ տեղեկությունները

 • Վճարման ժամկետներ

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Հնարավոր ուսման վարձի զեղչեր

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Վճարը հետաձգելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Մասնաբաժիններով վճարելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • «կամպուսային» աշխատանքի և ուսումնառության հնարավորություն

  Ոչ

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Ոչ

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է տեղեկատվություն շրջանավարտների աշխատանքային մանրամասների վիճակագրության և հետավարտական կարգավիճակի վերաբերյալ

Ոչ

Ներկայացրե՛ք համապատասխան տեղեկատվությունը

Գործում են որոշ տեղեկատվական շտեմարաններ, բայց հավաքվող տեղեկատվությունը ամբողջական չէ:

3. Ձեր հաստատությունը տիրապետու՞մ է ուսանողների վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությանը

 • Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  0.5

 • Սոցիալապես անապահով ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  7

 • Մարզաբնակ ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  60

4. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ և տարածու՞մ է տեղեկատվություն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու վերաբերյալ

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

Խնդիրը կարևորված է ԵՊՀ ռազմավարական զարգացման ծրագրով (2016-2020թթ.), նախատեսված են մի շարք միջոցառումներ:

5. Ձեր հաստատությունը ուսանողների շրջանում հրապարակում և տարածո՞ւմ է տեղեկատվություն միջազգայնացման հետևյալ գործընթացների վերաբերյալ

 • Արտերկրում սովորելու կրթաթոշակային հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  http://www.ysu.am/international/hy/1484914687

 • Փոխանակման ծրագրերի հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  http://www.ysu.am/international/hy/1484914687

 • Արտերկրում կրեդիտներ հավաքելու հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Խնդիրը կարոնակարգվում է գործընկեր բուհերի հետ կնքվող պայմանագրերով:

6. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին ներքին շարժունակության (տեղափոխումների) վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրու՞մ է

Ոչ

Նշել ինչպիսի

7. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին իրենց իրավունքների, բողոքարկման ընթացակարգերի և այլ վարչական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրո՞ւմ է

Այո

խնդրում ենք մեկնաբանել

Նմանատիպ հարցերով զբաղվում է ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը, իրավաբանական բաժինը, ֆակուլտետների դեկանատները, ուսումնամեթոդական վարչությունը:

8. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է տեղեկատվություն հետազոտական հնարավորությունների (ներգրավում գիտական ծրագրերում, խմբերում և այլն) և ընտրության չափանիշների վերաբերյալ

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

«Օրացույց», «ԳԻտություն» և ՈՒԳԸ կայքերում պարբերաբար տեղադրվում են համապատասխան հայտարարությունները:

և տրամադրել համապատասխան ինտերնետային կայքի հասցեն

http://www.ysu.am/calendar/, http://ysu.am/sss/, http://www.ysu.am/science/hy

9. Ձեր հաստատությունն ընդունում կամ պատասխանու՞մ է ուսանողներից և հանրությունից էլեկտրոնային տարբերակով ստացված հաղորդագրություններին: Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել: Ներկայացրե՛ք համապատասխան հասցեներ և վիճակագրական տվյալններ

 • Էլեկտրոնային նամակներ ռեկտորին

  Այո

  Եթե այո, ներկայացնել հասցեն

  info@ysu.am, rector@ysu.am

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

  7000 նամակ/տարեկան 18/20 նամակ օրեկան

 • Էլեկտրոնային նամակներ դեկաններին (կրթական ստորաբաժանումների ղեկավարներին)

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն(երը)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Կայքէջում հարց ու պատասխանի բաժին

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն

  ysu.am/faq

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

  1481 հարց-պատասխան տարեկան (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն)

 • Սոցիալական ցանցերի (Facebook-ի էջ, Twitter) գործիքներ

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն(երը)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

  Facebook` 2016 թ. - 34810 հետևորդ, 2017 թ. - 40374 հետևորդ, Twitter` 2016 թ - 48 հետևորդ, 2017 թ.- 93 հետևորդ

 • Կայքէջում հաճախակի տրվող հարցերի բաժին

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն

  ysu.am/faq
 • Այլ