Ներբեռնել հաշվետվությունը

Հայաստանի բուհերի կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության գործընթացների վերաբերյալ զեկույցներ

Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

1. Կառավարման մարմիններ

1. Կառավարման խորհուրդներում ընդգրկումը

Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ (Հոգաբարձուների խորհուրդ/Հաստատության խորհուրդ)

1. Ձեր հաստատության բարձրագույն կառավարման խորհրդի (օրինակ` Հոգաբարձուների խորհուրդ) հետևյալ անդամները փակ քվեարկությա՞մբ են ընտրվում

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ

  Ոչ
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  Ոչ

2. Յուրաքանչյուր խմբի համար նշեք առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Խորհրդում առկա տեղերին

 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

  2
 • Ուսանողական մարմինների ներկայացուցիչներ

  2

3. Կա՞ արդյուք հանրության համար հրապարակային բաց և/կամ մրցակցային գործընթաց հետևյալ խմբերի առաջադրման և նշանակման համար

 • Բարձրագույն կառավարման մարմնի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ
 • Ռեկտորի կողմից նշանակվող բուհի գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ: Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ
 • Կրթագիտական ստորաբաժանումների (Ֆակուլտետներ և այլն) գիտական խորհրդի նշանակովի (ոչ ընտրովի) անդամներ (օրինակ՝ այլ կրթագիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, գործատուներ): Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրեք գործընթացը

  Ոչ

4. Բարձրագույն կառավարման մարմնի անդամների քան՞ի տոկոսն է զբաղեցնում քաղաքական պաշտոն:

20%

Գիտական խորհուրդ

5. Արդյոք հաստատության գիտական խորհրդի ընտրովի անդամները ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Այո

6. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը գիտական խորհրդի ընտրովի տեղերի ընդհանուր թվին

2

Կրթագիտական ստորաբաժանման (Ֆակուլտետ, Ինստիտուտ, կենտրոն և այլն) կառավարման մարմին

7. Ձեր հաստատության ֆակուլտետի կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամները (օրինակ` Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ) ընտրվո՞ւմ են փակ գաղտնի քվեարկությամբ

Ոչ

8. Խնդրում ենք նշել առաջադրված թեկնածուների հարաբերակցությունը Ֆակուլտետի համապատասխան խորհրդի ընտրովի պաշտոնների ընդհանուր թվին

2

2. Կառավարման գործընթաց

1. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում առաջարկված օրակարգի հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) ո՞ր տոկոսը չի ընդունվել

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  0
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

Նկարագրություն

Համալսարանում գործող էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի միջոցով յուրաքանչյուր կառավարման մարմնի կողմից քննարկման ենթակա օրակարգը նախապես շրջանառվում է կառավարման մարմնի անդամների միջև, նախագծի հեղինակին ներկայացվում են առարկություններ և դիտողություններ, կազմակերպվում են համապատասխան քննարկումներ: Վերոգրյալի գործընթացների արդյունքում համապատասխան նիստերին ներկայացվում են լրամշակված և խմբագրված նախագծերի տարբերակները:

2. Վերջին ուստարվա ընթացքում կառավարման յուրաքանչյուր մարմնում օրակարգային հարցերի (համապատասխան որոշման նախագծերի) առնչությամբ որոշումների ո՞ր տոկոսն է ստացել առնվազն 20% ձայն դեմ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  0
 • Գիտական խորհուրդ

  0
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  0

Նկարագրություն

Համալսարանում գործող էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի միջոցով յուրաքանչյուր կառավարման մարմնի կողմից քննարկման ենթակա օրակարգը նախապես շրջանառվում է կառավարման մարմնի անդամների միջև, նախագծի հեղինակին ներկայացվում են առարկություններ և դիտողություններ, կազմակերպվում են համապատասխան քննարկումներ: Վերոգրյալի գործընթացների արդյունքում համապատասխան նիստերին ներկայացվում են լրամշակված և խմբագրված նախագծերի տարբերակները:

3. Ինչ հնարավորություններ ունեն արտաքին խմբերը (կառավարման մարմիններում չընդգրկված անձիք) կառավարման մարմինների աշխատանքներում իրենց ներդրումը կատարելու համար: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել յուրաքանչյուր մարմնի համար գոյություն ունեցող հնարավորությունները և բուհի լավագույն փորձի օրինակներ

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Համալսարանի ցանկացած ստորաբաժանում և/կամ պաշտոնատար անձ իր գործառույթների շրջանակում կարող է իր նախաձեռնությամբ ներկայացնել առաջարկություններ, մշակել, շրջանառել և համապատասխան ընթացակարգով ներկայացնել քննարկման կանոնակարգող և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 • Գիտական խորհուրդ

  Համալսարանի ցանկացած ստորաբաժանում և/կամ պաշտոնատար անձ իր գործառույթների շրջանակում կարող է իր նախաձեռնությամբ ներկայացնել առաջարկություններ, մշակել, շրջանառել և համապատասխան ընթացակարգով ներկայացնել քննարկման կանոնակարգող և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Համալսարանի ցանկացած ստորաբաժանում և/կամ պաշտոնատար անձ իր գործառույթների շրջանակում կարող է իր նախաձեռնությամբ ներկայացնել առաջարկություններ, մշակել, շրջանառել և համապատասխան ընթացակարգով ներկայացնել քննարկման կանոնակարգող և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

4. Արդյո՞ք ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրված անդամները հաշվետվություն են ներկայացնում կամ հետադարձ կապ են պահում իրենց ընտրած ստորաբաժանումների կամ մարմինների հետ: Խնդրում ենք 2-3 նախադասությամբ նկարագրել գործաղ կանոնակարգումները և/կամ բուհի լավագույն փորձի օրինակները յուրաքանչյուր մարմնի համար

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Նկարագրություն

  Համալսարանում գործող ներքին իրավական ակտերի/կանոնակարգերի շրջանակներում պարբերաբար տեղի են ունենում արդյունավետ քննարկումներ:
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Նկարագրություն

  Համալսարանում գործող ներքին իրավական ակտերի/կանոնակարգերի շրջանակներում պարբերաբար տեղի են ունենում արդյունավետ քննարկումներ:
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Այո

  Նկարագրություն

  Համալսարանում գործող ներքին իրավական ակտերի/կանոնակարգերի շրջանակներում պարբերաբար տեղի են ունենում արդյունավետ քննարկումներ:

3. Արդյունքները

1. Ամփոփ ներկայացրեք այն երեք գլխավոր որոշումները, որոնք ընդունվել են կառավարման յուրաքանչյուր մարմնի (hոգաբարձուների խորհուրդ, գիտական խորհուրդ) կողմից ընթացիկ տարում (վերջին 12 ամիսներ)՝ չներառելով ռազմավարական պլանի ընդունումը, տարեկան միջոցառումների պլանը, բյուջեի հաստատումը և իրականացման համապատասխան զեկույցները

Հոգաբարձուների խորհուրդ 1. Համալսարանի կառուցվածքային փոփոխություններ 2. Համալսարանի աշխատակիցներին լրացուցիչ աշխատավարձի վարձատրման կարգ 3. Համալսարանի գույքի տնօրինման կարգ Գիտական խորհուրդ 1. Համալսարանում զինված ուժերից զորացրված և վերականգնված զինծառայողների, կուրսանտների, ՀՀ ՊՆ պատվերով սովորողների (ուսանողներ, կլինիկական օրդինատորներ, ինտերներ, ասպիրանտներ) և զինհաշմանդամների նկատմամբ քաղաքականության հայեցակարգ 2. Համալսարանի սովորողների և գիտամանկավարժական աշխատողների ներքին կարգապահական կանոններ 3. Գիտական խորհրդի 06.06.2013թ-ի ամբիոնների և դասախոսական կազմի մասին թիվ 11 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

4. Փաստաթղթեր

1. Արդյոք հրապարակվա՞ծ են ստորև նշված կառավարման մարմինների ընտրովի անդամների ընտրության արձանագրությունները

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

 • Գիտական խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ ընթացակարգերը հրապարակված են

2. Արդյո՞ք ընտրված ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների անդամների անունները, տվյալները և պարտականությունների նկարագրերը (եթե այդպիսիք կան) հրապարակվա՞ծ են

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  mul.ysmu.am
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  mul.ysmu.am
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

3. Արդյոք հրապարակվա՞ծ է ստորև նշված հաստատության կառավարման մարմինների նշանակովի անդամների ընտրության/որոշման հիմքը (չափանիշը)

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  mul.ysmu.am
 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  mul.ysmu.am
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

4. Արդյո՞ք հրապարակված են հաստատության կառավարման հետևյալ խորհուրդներից յուրաքանչյուրի նիստերի արձանագրություններն ու ընդունված որոշումները

 • Բարձրագույն կառավարման խորհուրդ

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

 • Գիտական խորհուրդ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  mul.ysmu.am
 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

  mul.ysmu.am
 • Կրթագիտական ստորաբաժանման կառավարման մարմին (ֆակուլտետի գիտխորհուրդ)

  Ոչ

  Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն, եթե դրանք հրապարակվում են կայքէջում

2. Ռազմավարական պլանավորում

1. Ռազմավարական ծրագրի կազմում

1. Ձեր հաստատությունը ուն՞ի ռազմավարական (զարգացման կամ գործունեության) ծրագիր

Այո

2. Խնդրում ենք նշել, թե որ խմբերն են մասնակցում ռազմավարական ծրագրի նախապատրաստման աշխատանքներին, և հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ինչպես է յուրաքանչյուր խումբ մասնակցում

 • Բարձրագույն կառավարման մարմին (Հոգաբարձուների խորհուրդ)

 • Գիտական խորհուրդ

 • Ռեկտորատ/գործադիր խորհրդատվական մարմին

 • Ֆակուլտետներ

 • Աշխատակազմ (վարչական)

 • Ուսանողներ

Նկարագրություն (նշել համապատասխան խումբը և նկարագրել նրա մասնակցությունը)

Գիտական խորհուրդ - կազմակերպվում են ռազմավարական ծրագրի նախագծի քննարկումներ, վեր են հանվում հիմնախնդիրներ, արվում են առաջարկներ, որոնք հետագայում արտացոլվում են ռազմավարական ծրագրում Ֆակուլտետներ - Ֆակուլտետները մասնակցում են կարիքների գնահատման գործընթացներին, որոնց արդյունքները հիմք են հանդիսանում ռազմավարական ծրագրի մշակման համար Ուսանողներ - Ընդգրկված են բոլոր կառավարման մարմիններում, մասնակցում են իրականացվող հետազոտություններին և կարիքների գնահատման գործընթացներին ՈԱ համակարգ - Կատարում է կարիքների գնահատում, իրականացնում է խնդիրների հայտնաբերմանն ուղղված հետազոտություններ

3. Ձեր հաստատությունը ու՞նի ռազմավարական պլան հաստատելու պաշտոնական քաղաքականություն, ընթացակարգերը և/կամ կանոնակարգեր

Այո

Եթե այո, արդյոք դրանք հասանելի՞ են հանրությանը

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նշել կայքէջ, որտեղից դրանք կարելի է ձեռք բերել կամ կցել փաստաթուղթը՝ որպես հավելված

http://ysmu.am/hy/documentation_list/hamalsarani_iravakan_akter/

2. Ռազմավարական առաջնահերթություններ

1. Խնդրում ենք նշեք և հակիրճ նկարագրեք Ձեր հաստատության համար առկա գլխավոր մարտահրավերները (վտանգները) և հնարավորությունները

Մարտահրավերները - Նույն մասնագիտությամբ տարբեր կրթական ծրագրերի առկայություն միևնույն ֆակուլտետում, տեղական և արտասահմանյան աշխատաշուկաների պահանջների անհամապատասխանություն, դասախոսական անձնակազմի չհամակարգված մասնագիտական վերապատրաստումներ, դասախոսական անձնակազմի բարձր ծանրաբեռնվածություն, գիտական հետազոտությունների անցկացման նպատակով տեխնիկական և նյութական միջոցների ձեռքբերման համար անհրաժեշտը ռեսուրսների սղություն, անգլերեն լեզվով դասավանդող դասախոսների ոչ բավարար քանակ, ոչ բոլոր գործընթացներն են համակարգված համապատասխան կանոնակարգերով, Հնարավորությունները - առարկայական ծրագրերի կրթական վերջնարդյունքների համապատասխանություն ՈԱՇ-ի պահանջներին, արտասահմանցի ուսանողների թվի աստիճանական աճ, էլեկտրոնային համալսարանի ներդրում և փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնայնացում, էլեկտրոնային գրադարանի ներդրում և գրականության համալրում, բազմակոմպոնենտ գնահատման համակարգերի մշակում և ներդրում, Կարիերայի կենտրոնի և իրավաբանական կլինիկայի հիմնում, մշակված և հաստատված զարգացման ծրագիր:

2. Խնդրում ենք նշել ձեր ընթացիկ ռազմավարական ծրագրի ամենակարևոր ռազմավարական առաջնահերթությունները

 • Ավելացնել կրթական ծառայությունների արտահանումից ստացվող հասույթը

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  օտարերկրացի ուսանողների թիվը հասցնել 6900-ի

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Ապահովում է ֆինանսական մուտքերի աճ դեպի ՀՀ և պետական բյուջե

 • Բարձրացնել պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակը և ավելացնել 1 միջին ամսական դրույքը

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Պրոֆեսորադասախոսական անձնանազմի 1 միջին ամսական դրույքը հասցնել առնվազն 600,000 ՀՀ դրամի՝ ներառյալ հարկերը (2021/2022)

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Բարելավում է աշխատակիցների սոցիալ-տնտեսական պայմանները

 • Բարձրացնել գիտական գործունեության և հետազոտական աշխատանքների տարեկան ֆինանսավորումը

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Տարեկան հասույթները հասցնել 730 միլիոն ՀՀ դրամի

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Նպաստում է ՀՀ-ում գիտական հետազոտությունների որակական բարելավմանը բժշկագիտության ոլորտում

 • Համալսարանի միջազգային հեղինակության բարձրացում

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Աշխարհի առաջատար 3 վարկանիշային կազմակերպություններից առնվազն մեկում ստանալ վարկանշում առաջին 1000 համալսարանների ցանկում:

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

  Բարձրացնել ՀՀ-ում բժշկական սպասարկման որակը և մեծացնել բժշկական ծառայությունների արտահանման ծավալները

 • Կլինիկական բազայի արդիականացում և բժշկական սպասարկման որակի բարձրացում

  Խնդրում ենք նշել՝ արդյո՞ք վերոնշյալ առաջնահերթությունը նոր է ընթացիկ ռազմավարական ծրագրում

  Այո

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար ներկայացնել գործող ռազմավարական պլանով սահմանված այն թիրախային ցուցիչը(ները), որոնց նախատեսված է հասնել ռազմավարական պլանի ավարտին

  Հիմնադրամի հիվանդանոցային համալիրների JCI հավատարմագրում և առանձին կլինիկաներում IHC-ի պահանջներով ՊԿԳ (GCP) որակի կառավարման համակարգի ներդրում

  Խնդրում ենք առաջնահերթության համար նշել ընթացիկ տարվա բյուջեում նախատեսված ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշներ

  Եթե առաջնահերթությունը արտացոլված է եղել նախկին ռազմավարական պլանում, ապա ներկայացրեք նախորդ ռազմավարական պլանի ժամանակահատվածից վերցված թիրախային ցուցիչներ

  Արդյո՞ք ցուցիչներն իրագործվել են նշված ժամանակահատվածում

  Խնդրում ենք բացատրել, թե նշված առաջնահերթությունն ինչպես է համապատասխանում Հայաստանի ազգային (այդ թվում մարզային) առաջնահերթություններին (մեկ-երկու նախադասություն)

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունը սահմանում և օգտագործում է Արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների (Key Performance Indicators) համակարգ հետևյալ մակարդակներում

 • Համաբուհական մակարդակ

  Այո

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  ՑուցանիշԵ՞րբ է սահմանվելԿատարման վերջնաժամկետ
  Հիմնադրամում ներդրված են առնվազն 3 նոր մասնագիտություններընթացիկ տարում2022
  Հիմնադրամում ամբողջական գործում է շարունակաբար թարմացվող էլեկտրոնային գրադարանը, էլեկտրոնային համալսարանի ներդրման համար պատրաստ է տեխնիկական առաջադրանքը, ընտրված է համակարգը ներդնող կազմակերպություն։ընթացիկ տարում2021
  Հիմնադրամի բոլոր ուսումնական լսարանները հագեցած են ժամանակակից սարքերով եւ լսարանային կրթության համար անհրաժեշտ բավարար տեխնոլոգիաներով։ընթացիկ տարում2020
  իրականացնել 6.2 մլրդ ՀՀ դրամի կապիտալ ներդրումներ ուսումնական տարածքների վերանորոգման, վերազինման եւ կառուցման ուղղությամբ՝ ապահովելով 4,855 ք.մ վերանորոգում եւ 12,185 ք. մ լրացուցիչ տարածքների կառուցում եւ վերակառուցում։ընթացիկ տարում2020
  իրականացնել լրացուցիչ 2.3 մլրդ. ՀՀ դրամի կապիտալ ներդրում ուսումնական տարածքների վերանորոգման, վերազինման եւ կառուցման ուղղությամբ՝ ապահովելով 8,891 ք. մ վերանորոգում։ընթացիկ տարում2022
  Հանրակացարանային ենթակառուցվածքների ընդլայնում օտարերկրյա ուսանողների համար (ընդամենը լրացուցիչ 3710 ուսանողի համար)ընթացիկ տարում2022
  Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատավարձերի շարունակական բարձրացում - - 602,000 դրամ միջին ամսական դրույքըընթացիկ տարում2022
  հիվանդանոցային համալիրներում իրականացնել առնվազն 500 մլն. ՀՀ դրամի կապիտալ ներդրումներ՝ ապահովելով առկա տարածքներից 2,000 ք. մ վերանորոգում (թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոցի գլխ. մասնաշենք) եւ լրացուցիչ 686 ք. մ նոր տարածքների կառուցում (պաթոլոգիաանատոմիական լաբորատորիա եւ ռադիոլոգիայի կցակառույց)։ընթացիկ տարում2020
  հիվանդանոցային համալիրներում եւ ենթակառուցվածքներում իրականացնել լրացուցիչ 4.6 մլրդ. ՀՀ դրամի ներդրումներ՝ համաձայն հիվանդանոցային համալիրների արդիականացման ծրագրի եւ կազմված կապիտալ ներդրումների նախահաշվի։ընթացիկ տարում2022
  հիվանդանոցային համալիրների զուտ շահութաբերությունը հասցնել 5 տոկոսի։ընթացիկ տարում2020
  մշակել տեղական եւ արտասահմանյան հեղինակավոր ամսագրերում վարկանշային հոդվածների տպագրության գիտաչափական պարամետրեր եւ ներքին գնահատման համակարգընթացիկ տարում2017
  Ավելացնել գիտական գործունեությունից Հիմնադրամի դրամական մուտքերը՝ հասցնելով 730 միլիոն ՀՀ դրամիընթացիկ տարում2022
  Յուրաքանչյուր տարի միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի դիմելիության ցուցանիշը (դիմելու քանակները) բարձրացնել առնվազն 20 տոկոսովընթացիկ տարում2018
  Ստանալ միջազգային վարկանշում առաջատար երեք միջազգային վարկանիշային կազմակերպություններից առնվազն մեկում՝ տեղ գրավելով առաջին 1000-յակումընթացիկ տարում2022
  Ունենալ բոլոր պաշտոնների նկարագրերըընթացիկ տարում2018
  պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի առնվազն 80 տոկոսը տիրապետում է դասավանդման համար բավարար մակարդակի հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներին (առկա է ներքին կամ արտաքին հավաստագրման փաստաթուղթ)ընթացիկ տարում2018
  առնվազն 2 օտարերկրյա ներկայացուցչությունընթացիկ տարում2018

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

  Այս մակարդակում ցուցանիշները սահմանվել են զարգացման ռազմավարական ծրագիրը մշակելիս և հենված են ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին կառույցների կողմից իրականացված խորքային հետազոտությունների և վերլուծությունների վրա

 • Կրթագիտական և հետազոտական ստորաբաժանումների մակարդակ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Վարչական և այլ ստորաբաժանումների մակարդակ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  Ոչ

  Ներկայացրեք այս պահին պաշտոնապես սահմանված ցուցանիշները

  Նկարագրեք այս մակարդակի արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը, ինչպես է դրա կատարումը մշտադիտարկվում և գնահատվում (այդ թվում արդեն իսկ ձեռքբերված արդյունքները և նախկինում սահմանված համանման ցուցանիշների կատարման գնահատականը, եթե այդպիսիք կան)

3. Իրականացում

1. Խնդրում ենք նկարագրել, թե հաստատության ստորև նշված ստորաբաժանումները ընդհանուր առումով ինչպես են առձագանքել և ինչ գործողություններ են ձեռնարկել ռազմավարական ծրագրի տեղայնացման ուղղությամբ (օրինակ՝ համապատասխան ստորաբաժանումների ռազմավարություններ, ծրագրեր, առաջնահերթություններ, հայեցակարգեր և այլն) և ինչպես է առաջընթացը մշադիտարկվում

 • Կրթագիտական ստորաբաժանումներ (Ֆակուլտետներ, ինստուտուտներ, դպրոցներ և այլն)

  Ընթացակարգային կանոնակարգումից հետո նախատեսվում է գործողությունների տարեկան պլանների կազմում և կատարողականի հաշվետվություն

 • Վարչական ստորաբաժանումներ (վարչություններ, բաժիններ և այլն)

  Ընթացակարգային կանոնակարգումից հետո նախատեսվում է գործողությունների տարեկան պլանների կազմում և կատարողականի հաշվետվություն

 • Որակի ապահովման/մշտադիտարկման ստորաբաժանումներ

  Որակի ապահովման կենտրոնը մշակում է կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ռազմավարական պլաններ, որոնք անմիջապես բխում են հիմնական ռազմավարական ծրագրից: ՈԱ համակարգի կողմից մշակված գործիքակազմերը և հետազոտություններն ուղղված են համալսարանի ռազմավարական ծրագրում արծարծված խնդիրների և հիմնահարցերի ուսումնասիրությանը:

 • Ուսանողական կազմակերպություններ (ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն և այլն)

  Ընթացակարգային կանոնակարգումից հետո նախատեսվում է գործողությունների տարեկան պլանների կազմում և կատարողականի հաշվետվություն

 • Գիտահետազոտական ստորաբաժանումներ (եթե կրթագիտականներից առանձին են)

  Ընթացակարգային կանոնակարգումից հետո նախատեսվում է գործողությունների տարեկան պլանների կազմում և կատարողականի հաշվետվություն

 • Այլ (նշել, օրինակ կլինիկաներ, մասնաճյուղեր, առնչվող կոմերցիոն կառույցներ)

  • ԵՊԲՀ համալսարանական կլինիկաներ

   Ընթացակարգային կանոնակարգումից հետո նախատեսվում է գործողությունների տարեկան պլանների կազմում և կատարողականի հաշվետվություն

2. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են ռազմավարական գործունեության պլան

Այո

3. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ ադմինիստրատիվ վարչությունները կազմու՞մ են տարեկան միջոցառումների պլան

Այո

4. Արդյունքներ և զեկույցներ

1. Խնդրում ենք նշել այն առաջընթացը (եթե այդպիսին կա), որը ձեր հաստատությունը արձանագրել է յուրաքանչյուր ռազմավարական առաջնահերթության առնչությամբ՝ նշված յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար: Խնդրում ենք նշել համապատասխան թիրախային ցուցիչ(ներ)ը և տրամադրել համապատասխան տվյալներ՝ ցուցիչների իրագործման կամ առաջընթացի վերաբերյալ

 • Առաջնահերթություն

  Համալսարանի միջազգային հեղինակության բարձրացում

  Թիրախային ցուցանիշը

  Աշխարհի առաջատար 3 վարկանիշային կազմակերպություններից առնվազն մեկում ստանալ վարկանշում առաջին 1000 համալսարանների ցանկում:

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  -

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  -

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  -

 • Առաջնահերթություն

  Կլինիկական բազայի արդիականացում և բժշկական սպասարկման որակի բարձրացում

  Թիրախային ցուցանիշը

  Հիմնադրամի հիվանդանոցային համալիրների JCI հավատարմագրում և առանձին կլինիկաներում IHC-ի պահանջներով ՊԿԳ (GCP) որակի կառավարման համակարգի ներդրում

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  -

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  -

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  -

 • Առաջնահերթություն

  Ավելացնել կրթական ծառայությունների արտահանումից ստացվող հասույթը

  Թիրախային ցուցանիշը

  Հասցնել արտասահմանցի ուսանողների թվաքանակը 6900

  Վերջին տարվա ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը մեկ տարի առաջ)

  1291-1172

  Վերջին երեք տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 3 տարի առաջ)

  1291-1188

  Վերջին հինգ տարիների ընթացքում առաջընթացը (այդ թվում համապատասխան ցուցանիշը 5 տարի առաջ)

  1291-1400

2. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույց

Ոչ

3. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է, արդյոք, տարեկան գործունեության ծրագրի իրականացման զեկույց

Այո

4. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցներ

Ոչ

5. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումները (ֆակուլտետներ, դպրոցներ, ինստիտուտներ և այլն) և/կամ վարչական ստորաբաժանումները կազմու՞մ են տարեկան գործունեության ծրագրերի իրականացման զեկույցներ

Այո

5. Փաստաթղթեր

1. Ձեր հաստատության ընթացիկ ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

2. Ձեր հաստատության նախկին ռազմավարական ծրագրի իրականացման զեկույցը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

3. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական ծրագրերը հասանելի՞ են առցանց

 • Ընթացիկ ռազմավարական ծրագրերը

  Այո

  Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

  Ստորաբաժանում Հասցե
  Կրթության որակի գնահատման և ապահովման կենտրոն http://ysmu.am/hy/page_list/voraki_apahovum/#sthash.fNN92Ks8.dpbs
 • Նախկին ռազմավարական ծրագրերը

  Ոչ

  Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

4. Ձեր հաստատության ֆակուլտետների/դպրոցների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների ռազմավարական պլանի իրականացման զեկույցները հասանելի՞ են առցանց

Այո

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

Ստորաբաժանում Հասցե
Կրթության որակի գնահատման և ապահովման կենտրոն http://ysmu.am/hy/page_list/voraki_apahovum/#sthash.fNN92Ks8.dpbs

5. Ձեր հաստատության տարեկան միջոցառումների ծրագիրը հասանելի՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

6. Ձեր հաստատության տարեկան միջացառումների ծրագրի իրականացման զեկույցը առկա՞ է առցանց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքէջի հասցեն

7. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերը առկա՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

8. Ձեր հաստատության կրթագիտական ստորաբաժանումների և/կամ վարչական ստորաբաժանումների տարեկան միջոցառումների ծրագրերի իրականացման զեկույցները առկա՞ են առցանց

Ոչ

Խնդրում ենք նշել ստորաբաժանումները և տրամադրել կայքէջի հասցեն(ները), եթե առցանց տեղադրված են

3. Ֆինանսական կառավարում

1. Բյուջեի պլանավորում

1. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է բյուջեի տարեկան ծրագիր

Այո

2. Տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր ոչ աշխատավարձային տողում (հոդվածում) արդյոք արտացոլո՞ւմ է հաստատության ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ից պակաս ծախսեր

Այո

Խնդրում ենք նշել բյուջեի այն տողերը (հոդվածները), որոնք գերազանցում են ոչ աշխատավարձային ընդհանուր ծախսերի 3%-ը և տալ համապատասխան մեկնաբանություն

Բյուջեի տողի (հոդվածի) անվանում մեկնաբանություն
Կրթաթոշակ Վճարումներ պետ բյուջե Կոմունալ ծախսեր Ապրանքանյութական պաշարների ձեռք բերման ծախսեր Այլ ծախսեր Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռք բերման ծախսերՍրանք այն ծախսերն են որոնք անհրաժեշտ են բուհի ֆինանսական գործունեությունը ծավալելու համար բոլոր ոլորտներում

3. Ձեր հաստատությունը կազմո՞ւմ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագիր

Այո

4. Տարեկան միջոցառումների (գործունեության) ծրագիրը օգտագործվո՞ւմ է որպես բյուջեի պլանավորման հիմք

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

Ակնկալվելիք միջոցառումները, դասակարգված ըստ ոլորտների ներառվում են համապատասխան ծախսերի հոդվածի մեջ

5. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ ծրագրերի, նախագծերի և այլ միջոցառումների

Այո

6. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեն պարունակում է ֆինանսական հատկացումներ և ծախսերի բացվածք ըստ կառուցվածքային ստորաբաժանումների

Ոչ

7. Արդյո՞ք տարեկան բյուջեի յուրաքանչյուր տող ունի համապատասխան հիմնավորում-հաշվարկ

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասներ բյուջետայի տողերի հիմնավորման գործընթացի վերաբերյալ

Հաշվի է առնվում նախորդ տարվա փաստացի կատարողականը, ինչպես նաև ակնկալվող չափորոշիչների և նորմատիվների փոփոխությունները տվյալ տարում.

8. Արդյո՞ք հիմնավորումը հասանելի է հանրային լայն շրջանակներին

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել ինչպես

Մանրամասների պահանջի դեպքում ղեկավարության համաձայնությամբ տրվում է հանրային քննարկման

9. Նախորդ տարվա բյուջեի տողերի հատկացումների մասին նշվա՞ծ է Բյուջեի ծրագրում

Այո

10. Հաստատվելուց առաջ ե՞րբ է Բյուջեի նախագիծը ներկայացվում կայքում կամ տարածվում այլ հաղորդակցման միջոցներով համալսարանի ողջ համայնքին

Հաստատումից ավելի քան 30 օր առաջ

11. Գոյություն ունի արդյո՞ք նախագծի վերաբերյալ համալսարանի համայնքից արձագանք ստանալու պաշտոնական գործընթաց

Այո

Եթե այո, ապա խնդրում ենք հակիրճ նեկայացնել

Ուղարկվում է առանձին ստորաբաժանումների քննարկման և նշված ժամկետներում կարծիքների հավաքագրման

12. Խնդրում ենք նշել, թե հետևյալ կառավարման մարմիններից կամ կառույցներից որո՞նք են քննարկում բյուջեի տարեկան ծրագիրը

 • Ռեկտորատ (Վարչական/գործադիր խորհուրդ)
 • Գիտական խորհուրդ

2. Բյուջեյի իրականացում և ծախսեր

1. Ձեր հաստատությունը պատրաստու՞մ է բյուջեի իրականացման հաշվետվություն

Այո

2. Արդյոք այն կապակցվա՞ծ է տարեկան (ուսումնական կամ օրացույցային տարի) միջոցառումների (գործունեության) ծրագրի իրականացման զեկույցի հետ

Այո

Եթե այո, խմդրում ենք հակիրճ ներկայացնել, թե ինչպես է այն կապակցված

Հաշվետվություն կազմելիս, յուրաքանչյուր միջոցառում ներառվում է իր համապատասխան ոլորտի բյուջեի հոդվածում՝ նախատեսվող գումարի սահմաններում՝ եթե չեն լինում առարկություններ ոլորտը կանոնակարգողի կողմից:

3. Ընդհանուր ոչ աշխատավարձային ծախսերի ո՞ր տոկոսն է ներկայացված կատարողական հաշվետվությունում՝ ըստ ծախսերի բացվածքի

41%

4. Խնդրում ենք նշել Ձեր հաստատության աշխատակիցների յուրաքանչյուր խմբին վճարվող աշխատավարձի չափը: Այս թվերը ներկայացրե՛ք որպես ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի տոկոս և նշե՛ք նաև աշխատավարձի տիրույթը (նվազագույն և առավելագույն աշխատավարձը) յուրաքանչյուր խմբի համար

 • Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 40%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 153000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 395000
 • Գիտահետազոտական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 3%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 55000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 220000
 • Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 10%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 85000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 145000
 • Վարչական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 25%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 85000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 500000
 • Տեխնիկական անձնակազմ
  • Աշխատավարձի չափը (%, ընդհանուր աշխատավարձի գծով ծախսերի համեմատ)` 12%
  • Նվազագույն աշխատավարձը` 55000
  • Առավելագույն աշխատավարձը` 165000

5. Ձեր հաստատությունը օգտագործու՞մ է մեթոդոլոգիա, ըստ որի՝ սահմանվում են աշխատավարձերը

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել այդ փաստաթղթերը

6. Արդյո՞ք այդ մեթոդոլոգիան հաշվի է առնում աշխատանքային շուկայի պահանջները (աշխատաշուկայի առկա աշխատավարձերը)

Այո

Խնդրում ենք նշել, թե ո՛ր պաշտոնների պարագայում է հաշվի առնվում աշխատանքային շուկայի պահանջները

Բոլոր

3. Եկամուտներ

1. Ձեր հաստատությունը ընդհանուր եկամուտների ո՞ր տոկոսն է ստանում հետևյալ աղբյուրներից

 • Կառավարություն (պետական ֆինանսավորում)` 26%
 • Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 40%
 • Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 5%
 • Սսպիրանտուրայի ուսումնական ծրագրի ուսման վարձեր` 2%
 • Հետբուհական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի վարձեր` 19%
 • Գիտական գործունեություն` 2%
 • Դրամաշնորհներ և նվիրատվություններ` 2%

4. Փաստաթղթեր

1. Գնումների փաստաթղթերը (հայտարարություններ, մրցույթների արդյունքներ) հասանել՞ի են առցանց

Այո

Խնդրում ենք մանրամասնել

Տեղակայված են gnumner.am , armpex.am կայքերում

2. Ձեր հաստատության հաստիքացուցակը հրապարակվա՞ծ է հաստատության կայքէջում

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել կայքի հղում, որտեղ այն հրապարակված է

ysmu.am

Եթե ոչ, խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթի պատճենը որպես հավելված

4. ՄՌ Կառավարում

1. Աշխատանքի ընդունում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը կայքում հրապարակո՞ւմ է հետևյալ պաշտոնների թափուր տեղերի հայտարարությունները

 • Գիտահետազոտական հաստիքներ

  Ոչ

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքներ

  Այո

2. Անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում պրոֆեսորադասախոսական և գիտահետազոտական թափուր հաստիքների/պաշտոնների ո՞ր տոկոսն է հանրորեն հրապարակվել

90%

3. Խնդրում ենք նշել անցած մեկ տարվա (վերջին 12 ամիսների) ընթացքում այն հայտարարված թափուր հաստիքների/պաշտոնների տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Գիտահետազոտական հաստիքների մասով

  0%

 • Պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների մասով

  0%

4. Վերջին երեք տարիների ընթացքում ժամանակավոր/միջանկյալ (մինչև մրցույթ և այլն) կարգով պաշտոններում աշխատանքի ընդունված/նշանակված անձանց որ՞ տոկոսն է ի վերջո նշանակվել նույն պաշտոնի

39%

5. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին տեղեկություններ (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով)

Այո

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

6. Ձեր հաստատությունը վարչական, օժանդակ և տեխնիկական պաշտոնների համար մշակո՞ւմ է ֆորմալ աշխատանքի նկարագիր (տեխնիկական առաջադրանք, պաշտոնի անձնագիր), որը հաստատվում է ռեկտորի կամ համապատասխան այլ մարմնի կողմից:

 • Վարչական պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  Ավագ մասնագետ.pdf

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  15%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  0%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  Այո

  Խնդրում ենք այս խմբին պատկանող աշխատանքի (պաշտոնի) համար տրամադրել փաստաթղթի (աշխատանքի նկարագրի) նմուշ՝ որպես հավելված

  և նշել այս խմբին պատկանող աշխատանքի նկարագիր ունեցող պաշտոնների տոկոսը

  0%

 • Այլ (խնդրում ենք նշել)

7. Նոր աշխատանքի ընդունված ոչ ակադեմիական (վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ) անձնակազմի պարագայում թափուր պաշտոնների որ՞ տոկոսն է համալրվել հանրորեն հրապարակված մրցույթի միջոցով: Տրամադրե՛ք վերջին երեք տարիների տվյալները

Տարին Տվյալը
20140
20150
20171

8. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է (հանրային կամ ներքին կոմունիկացիոն խողովակներով) վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմում աշխատանքի նոր ընդունված անձանց մասին հայտարարություններ

Այո

Ներկայացնել մանրամասներ (նշեք՝ ո՛ր պաշտոններն են հրապարակված, և որոնք՝ ոչ)

հրապարակված են բոլոր պաշտոններին ընդունված անձանց մասին հայտարարությունները (ներքին կոմունիկացոն խողովակներով)

9. Խնդրում ենք նշել վերջին 12 ամիսների ընթացքում այն հայտարարված թափուր աշխատատեղերի տոկոսը, որոնք ունեցել են երկու կամ ավելի դիմորդ

 • Վարչական պաշտոնների համար

  0%

 • Ուսումնաօժանդակ պաշտոնների համար

  0%

 • Տեխնիկական պաշտոնների համար

  0%

 • Այլ ( խնդրում ենք նշել)

10. Ձեր հաստատությունը վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմին աշխատանքի ընդունելու պաշտոնական ընթացակարգեր ունի՞

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք տրամադրել կայքի հղում կամ ներկայացնել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

http://ysmu.am/hy/documentation_list/hamalsarani_iravakan_akter/ Ներքին կարգապահական կանոնակարգ

Սահմանափակումներ անձնակազմի համար

11. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ղեկավար պաշտոնների համար նախատեսված ժամկետային (տևողություն ըստ տարիների և կրկնությունների քանակ) սահմանափակումներ (օրինակ՝ դեկանի, ամբիոնի վարիչի համար)

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել յուրաքանչյուր պաշտոնի համար և ներկայացնել կանոնը կիրառելու օրինակներ (եթե այդպիսիք եղել են)

ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենք ՝ ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ, դեկան

12. Ունե՞ք տարիքային սահմանափակումներ պաշտոնավարման համար

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել, ո՞ր պաշտոնների համար ունեք տարիքային սահմանափակում (նշե՛ք պաշտոնը և տարիքային սահմանը)

2. Աշխատանքի բնութագիր և մասնագիտական զարգացում

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և գիտական աշխատողներ

1. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց՝ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը

Համալսարանում գործում է դասախոսների կատարելագործման կենտրոն, որը պարբերաբար կազմակերպում է դասախոսների մանկավարժական և մեթոդական հմտությունների զարգացմանն ուղղված դասընթացներ, սակայն մասնագիտական վերապատրաստման գործընթացները համակարգված չեն: Այնուամենայնիվ ՀՀ բժշկական համակարգում գործող շարունակական կրթության կրեդիտային համակարգի շնորհիվ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հիմնական մասը (նաև կլինիկական գործունեություն ծավալող աշխատակիցները) պարբերաբար մասնակցում է ՀՀ-ում և արտերկրում կազմակերպվող կոնֆերանսների, աշխատաժողովների, մասնագիտական վերապատրաստումների:

2. Ձեր հաստատությունը ապահովու՞մ է, արդյոք, մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց ուսումնաօժանդակ անձնակազմի համար

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել գործընթացը՝ մեկ պարբերությամբ

3. Ձեր հաստատությունը աշխատակազմի անդամներին մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման պահանջները բավարարելու համար թույլատրո՞ւմ է օգտվել ծրագրերից, որոնք առաջարկվում են Ձեր հաստատությունից դուրս

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մեկ պարբերությամբ ներկայացնել գործընթացը

ԵՊԲՀ հանդիսանում է մի շարք միջազգային ֆինանսավորմամբ ծրագրերի կոնսորցիումի անդամ, ինչպես նաև համագործակցում է միջազգային կառույցների և օտարերկրյա համալսարանների հետ:

4. Արդյոք այն ներառո՞ւմ է մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման ծրագրեր Հայաստանից դուրս

Այո

5. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ո՞ր տոկոսը մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չի անցել վերջին 5 և ավելի տարիների ընթացքում

%

6. Վերջին հինգ և ավելի տարիների ընթացքում մասնագիտական կատարելագործում և/կամ վերապատրաստում չանցած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից քանի՞սն են դեռ աշխատում (որպես դասախոսներ կամ զբաղեցնում են այլ պաշտոններ) համալսարանում

1088

մեկնաբանություն

Վարչական, ուսումնաօժանդակ, տեխնիկական և այլ անձնակազմ

7. Ձեր հաստատությունն ունի՞ մասնագիտական զարգացման և/կամ վերապատրաստման գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը՝ երկու-երեք նախադասությամբ

8. Ձեր հաստատությունն ունի՞ ոչ ակադեմիական անձնակազմի համար նախատեսված մասնագիտական ատեստավորման գործընթաց

Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք հակիրճ ներկայացնել աշխատողների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար նախատեսված գործընթացը

9. Պարտադիր մասնագիտական զարգացման գործընթաց և/կամ վերապատրաստում կամ ատեստացիա չանցած աշխատողներից քանիսի՞ աշխատանքային պայմանագիրն է դադարեցվել ձեր հաստատության կողմից

0

Պարգևատրումներ և հավելավճարներ

10. Գործում են արդյո՞ք Ձեր հաստատությունում պարգևատրումների, հավելվճարների և այլ վճարումների կանոնակարգեր

Այո

Խնդրում ենք մանրամասնել (անդրադառնալ բոլոր տեսակի կիրառվող վճարումներին)

Համալսարանի ներքին կանոնակարգերով սահմանված է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված հավելումների, հավելավճարների, պարգևատրումների և լրավճարների վճարման կարգն ու կանոնները

տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

5. Ընդունելություն, ուսանողների գնահատում, ակադեմիական կարգապահություն և ուսանողի հետ հետադարձ կապ

1. Ընդունելություն

1. Հետևյալ ծրագրերում ընդունելության համար դիմումների ընթացակարգերը և չափանիշները հրապարակվո՞ւմ են ձեր հաստատությունում

2. Ուսանողների գնահատում, հեռացումներ և շրջանավարտների թողարկում

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է քննությունների ընթացակարգերը

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է գնահատման չափանիշները

Այո

Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ

կամ կցել փաստաթղթի պատճենը՝ որպես հավելված

կարգադրություն.pdf

3. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրու՞մ է քննության հարցերի ցանկը

Այո

Խնդրում ենք ընդհանուր ներկայացնել կիրառվող պրակտիկան

Տրվում է ամբիոնների կողմից, իսկ ամփոփիչ ատեստավորման հարցաշարը հաստատվում է ֆակուլտետային խորհրդում և հրապարակվում է պետական ավարտական ամփոփիչ ատեստավորումից 3 ամիս առաջ

4. Ձեր հաստատությունը կիրառո՞ւմ է անանուն գնահատում

Այո

5. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել համալսարանից

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   439

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   0

  • Վարքի պատճառով

   2

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

   972

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

   12

  • Վարքի պատճառով

   9

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում
  • Ակադեմիական չափանիշները չբավարարելու պատճառով

  • Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով

  • Վարքի պատճառով

6. Ավարտական կուրսի ուսանողների քանի՞ տոկոսն է ձախողել պետական քննությունները (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը

3%

3. Ակադեմիական խախտումներ և կարգապահական վարույթներ

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ գրագողության և այլ ակադեմիական խախտումների համար

Այո

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակո՞ւմ է ձեռնարկներ և քաղաքականություններ բողոքարկման և վերականգնման այլ ընթացակարգերի համար

Այո

3. Ձեր հաստատությունը ի՞նչ մեխանիզմներ է կիրառում ակադեմիական բարեվարքության խախտումները բացահայտելու համար (օրինակ՝ առցանց հակագրագողության ծրագրեր)

1.Քննություններին և ստուգարքներին ուսանողները ներկայանում են անձը հաստատող փաստաթղթով, 2. Գործում է էթիկայի կոմիտե, 3. Մշակված է գրագողության դեմ պայքարի միջոցառումների նախագիծ

4. Ձեր հաստատությունը ընդունե՞լ է էթիկայի կանոնակարգ

Ոչ

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքը

Մշակված է նախագիծ

կամ փաստաթղթի պատճենը

5. Քանի՞ կարգապահական վարույթ է իրականացվել

 • Վերջին (անցած) ուսումնական տարվա ընթացքում

  15

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  11

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  4

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) երեք ուսումնական տարիների ընթացքում

  15

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  11

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  4

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

 • Վերջին (անցած) հինգ ուսումնական տարիների ընթացքում

  15

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել ուսանողի նկատմամբ

  11

  Այդ գործերից որքանի՞ արդյունքում է կարգապահական պատիժ նշանակվել պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձնակազմի անդամների նկատմամբ

  4

  Որքա՞ն են եղել բողոքարկման դեպքերը

  0

  Որքա՞ն է չեղյալ հայտարարվել բողոքարկման արդյունքում

  0

6. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել կանոնավոր քննությունների արդյունքները վերանայելու (կամ քննությունը վերահանձնելու) վերաբերյալ վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

150

Գնահատականները բարձրացնելու քանի՞ դեպք է եղել

5

7. Քանի՞ բողոքարկում է արձանագրվել պետական քննությունների (հանրային/պետական հաստատությունների համար որտեղ գործում են պետական քննությունները) և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքները վերանայելու վերաբերյալ

10

Քանի՞ անգամ են գնահատականները բարձրացվել

1

8. Քանի՞ ուսանող է հեռացվել էթիկայի կանոնները խախտելու պատճառով վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

3

9. Գրագողության և էթիկայի կանոնակարգի խախտման քանի՞ դեպք է զեկուցվել ուսանողների կողմից վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում

0

10. Ձեր հաստատությունը տեղեկություն հրապարակո՞ւմ է կարգապահական վարույթների և արդյունքների վերաբերյալ

Այո

11. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է բողոքարկման և այլ վարչական հարցերով դիմելու ընթացակարգերի մասին տեղեկատվություն

Այո

4. Ուսանողների հետ հետադարձ կապ

1. Ուսանողներն իրենց ակադեմիական փորձի վերաբերյալ արձագանքելու ի՞նչ հնարավորություններ ունեն

Կրթության որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնը ուսանողների շրջանում պարբերաբար անցկացնում է հետազոտություններ, որոնք ուղղված են բացահայտելու ուսումնական ծրագրերում առկա խնդիրները, վեր հանելու կարիքմները: Այս հարցումներն անցկացվում են ինչպես առցանց այնպես էլ թղթային տարբերակներով: Հետազոտություններին մասնակցում է ուսանողների միջինում 50-60%-ը: Բոլոր դեկանները և պրոռեկտորները ունեն սահմանված ուսանողների ընդունելության օրեր: Ուսանողները կարող են նաև նամակագրության միջոցով դիմել համալսարանի ղեկավարությանը: Անցկացվում են նաև ֆոկուս-խմբային հանդիպումներ:

Այդ արձագանքները կարո՞ղ են անանուն լինել

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել հարցումների և հարցաշարերի օրինակները

2. Խնդրում ենք ներկայացնել ուսանողների բավարարվածության համախառն (ընդհանրացված) ցուցանիշները (5-7 ամենակարևոր ցուցանիշները) վերջին երեք տարիների համար և համապատասխան բացատրությունները

Տարին Ցուցանիշ Բացատրություն
4Ուսանողների կողմից ամբիոններին տրված գնահատականըՅուրաքանչյուր կիսամյակ ուսանողները մասնակցում են առցանց հարցման, որի շրջանակներում գնահատում են ամբիոններում առարկայական ծրագրերի իրականացման որակը, ըստ մի շարք հարցադրումների
4Ուսանողների կողմից դասախոսներին տրված գնահատականըՅուրաքանչյուր կիսամյակ ուսանողները մասնակցում են առցանց հարցման, որի շրջանակներում գնահատում են իրենց դասավանդած դասախոսներին, ըստ մի շարք հարցադրումների
1ուսանողների կարծիքը ավարտական ատեստավորման վերաբերյալ2016-2017 ուս տարում ուսանողների կողմից գնահատվել է ավարտական ատեստավորման օբյեկտիվությունը, ներառված հարցադրումների ընդգրկվածությունը առարկայական ծրագրերում

Նկարագրություն

3. Արդյո՞ք Ձեր հաստատությունն ուսանողների հետ հետադարձ կապի վերաբերյալ զեկույց է ներկայացնում

Այո

Խնդրում ենք ներկայացնել համապատասխան կայքի հասցեն

http://ysmu.am/hy/page_list/hashvetvutyunner/#sthash.f05t6HgJ.dpbs

կամ փաստաթղթի պատճենը

6. Տեղեկատվության կառավարում

1. Տեղեկատվության կառավարման կարողություն և հասանելիություն

1. Ձեր հաստատությունը պաշտոնապես տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու անձ նշանակե՞լ է

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք նշել մանրամասներ

ԵՊԲՀ—ում տեղեկատվական ազատության վերաբերյալ պատասխանատուն հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետն է:

Խնդրում ենք նաև նշել արնձնակազմի այն անդամին, ով պատասխանատու է Ձեր հաստատությունում տեղեկատվական ազատության վերաբերյալ օրենքի կիրառման համար

ԵՊԲՀ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ- հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Շուշանիկ Դանիելյան:

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է , արդյոք, Տեղեկատվական ազատության օրենքին համապատասխան տեղեկատվություն: Մասնավորապես, Ձեր հաստատությունը ստորև նշված հարցերի վեաբերյալ հրապարակոՙւ՞մ է անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը

 • համալսարանի կորպորատիվ կարգավիճակ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://www.ysmu.am/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

  ռուսերեն, անգլերեն

 • հանրությանը տրամադրվող ծառայություններ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://www.ysmu.am/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • ղեկավար մարմինների որոշումներ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://www.ysmu.am/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • ներքին բոլոր կանոնակարգեր (օրինակ՝ մրցույթներ, օրենքներ, ուսման վարձի զեղչի քաղաքականություն)

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://www.ysmu.am/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Ռեկտորի հրամաններ (բացի անհատական հրամաններից)

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://www.ysmu.am/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Ֆինանսական տեղեկություններ

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://www.ysmu.am/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ օրեր/ժամեր

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://www.ysmu.am/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • Մատուցվող ծառայությունների գներ և գնի ձևավորման կարգեր

  Այո

  Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան կայքի հասցեն

  http://www.ysmu.am/

  Ձեր հաստատությունը նշված նյութերը հրապարակո՞ւմ է հայերեն

  Այո

  Նշե՛ք այլ լեզուները

 • այլ (նշեք)

3. Ձեր հաստատության կայքէջերը թարգմանվա՞ծ են տարբեր լեզուներով (նշե՛ք բաժինները և լեզուները)

4. Ձեր հաստատությունում գործու՞մ է ներքին ցանց (ինտրանետ)

 • Աշխատողների համար

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

  Ներքին ցանցային տեղեկատվական աղբյուրներով:

 • Ուսանողների համար

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այն տեղեկատվության տեսակները, որոնք փոխանակվում են այդ ցանցի միջոցով և համառոտ նկարագրեք համակարգը

  http://emeduni.com/hy/user/login/

5. Հաստատության էլեկտրոնային փոստի համակարգ

 • Անձնակազմ (աշխատողներ)

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

 • Ուսանողներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

 • Շրջանավարտներ

  էլեկտրոնային փոստի համակարգն օգտագործու՞մ է այս խմբի հետ հաղորդակցվելու համար

  Այո

  Այս խմբին տրամադրվու՞մ է հատուկ հատկացված համալսարանական տիրույթի հասցե

  Այո

Հակիրճ նկարագրեք (բնութագրեք) վերոհիշյալ բոլոր խմբերի համար գործող բուհի էլ. փոստի համակարգերը

Գործում են ysmu.am և emeduni.com հողարդակցության համակարգեր:

6. Արդյո՞ք ձեր հաստատությունը պարբերաբար, էլեկտրոնային փոստի միջոցով, տեղեկատվություն է փոխանցում ուսանողներին և անձնակազմին: Խնդրում ենք նշել տեղեկատվության տեսակը, պարբերականությունը և խումբը, ում ուղարկվում է տեղեկատվությունը

ՏեսակըՊարբերականությունըԽումբը
Էլեկտրոնային փոստի միջոցովըստ տեղեկատվական հոսքիԵՊԲՀ գիտության վարչություն

2. Հիմնական տեղեկատվություն

1. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է արդյոք ուսման վարձերի հետ կապված հետևյալ տեղեկությունները

 • Վճարման ժամկետներ

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Հնարավոր ուսման վարձի զեղչեր

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Վճարը հետաձգելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • Մասնաբաժիններով վճարելու իրավունք

  Այո

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Այո

 • «կամպուսային» աշխատանքի և ուսումնառության հնարավորություն

  Ոչ

  հասանելի՞ է այդ տեղեկատվությունը ներքին կամ արտաքին կերպով

  Ոչ

2. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ է տեղեկատվություն շրջանավարտների աշխատանքային մանրամասների վիճակագրության և հետավարտական կարգավիճակի վերաբերյալ

Այո

Ներկայացրե՛ք համապատասխան տեղեկատվությունը

http://www.ysmu.am/hy/student_login/ ԵՊԲՀ-ն այժմ ակտիվ աշխատանքներ է տանում շրջանավարտների ակումբ ստեղծելու և անհրաժեշտ վիճակագրություն վարելու համար:

3. Ձեր հաստատությունը տիրապետու՞մ է ուսանողների վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությանը

 • Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  0.7

 • Սոցիալապես անապահով ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  1.7

 • Մարզաբնակ ուսանողներ

  Այո

  Եթե այո, խնդրում ենք նշել այդ ուսանողների տոկոսը

  65

4. Ձեր հաստատությունը հրապարակու՞մ և տարածու՞մ է տեղեկատվություն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու վերաբերյալ

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

Ուսման վճարի զեղչերի մաիսն կարգով հստակ սահմանված են ուսանողների ուսման վճարի փոխհատուցման չափերը: Աշխատանքներ են տարվում նաև ուսանողների համալսարանում տեղաշարժի առավել լայն հնարավորություններ ստեղծելու համար:

5. Ձեր հաստատությունը ուսանողների շրջանում հրապարակում և տարածո՞ւմ է տեղեկատվություն միջազգայնացման հետևյալ գործընթացների վերաբերյալ

 • Արտերկրում սովորելու կրթաթոշակային հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  համալսարանի ղեկավարության և ուսանողների պարբերական հանդիպումների միջոցով:

 • Փոխանակման ծրագրերի հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Կայքում ւ պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջում պարբերաբար տեղեկատվություն է զետեղվում կրթական միջազգային փոխանակային ծրագրեր մասին:

 • Արտերկրում կրեդիտներ հավաքելու հնարավորություններ

  Այո

  եթե այո, խնդրում ենք համառոտ ներկայացնել ինչպես

  Փոխանակային ծրագրերի այդ թվում կրեդիտների ձեռքբերման դրույթները սահմանված են ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 25 Օգոստոս 2011, 1240 - Ն որոշում:

6. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին ներքին շարժունակության (տեղափոխումների) վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրու՞մ է

Այո

Նշել ինչպիսի

Ներքին տեղեկատվական միջոցներով:

7. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին իրենց իրավունքների, բողոքարկման ընթացակարգերի և այլ վարչական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրո՞ւմ է

Այո

խնդրում ենք մեկնաբանել

Ներքին տեղեկատվական միջոցների օգնությամբ:

8. Ձեր հաստատությունը ուսանողներին տրամադրում է տեղեկատվություն հետազոտական հնարավորությունների (ներգրավում գիտական ծրագրերում, խմբերում և այլն) և ընտրության չափանիշների վերաբերյալ

Այո

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

Այս մասին ևս ուսանողներին և սովորողներին տրամադրվում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն և համապատասխան ստորաբաժանումների, այդ թվում ֆակուլտետների դեկանատների ներքոին խողովակներով, ինչպես նաև պաշտոնական կայքի միջոցով:

և տրամադրել համապատասխան ինտերնետային կայքի հասցեն

http://www.ysmu.am/

9. Ձեր հաստատությունն ընդունում կամ պատասխանու՞մ է ուսանողներից և հանրությունից էլեկտրոնային տարբերակով ստացված հաղորդագրություններին: Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել: Ներկայացրե՛ք համապատասխան հասցեներ և վիճակագրական տվյալններ

 • Էլեկտրոնային նամակներ ռեկտորին

  Այո

  Եթե այո, ներկայացնել հասցեն

  info@ysmu.am, press@ysmu.am

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Էլեկտրոնային նամակներ դեկաններին (կրթական ստորաբաժանումների ղեկավարներին)

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն(երը)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Կայքէջում հարց ու պատասխանի բաժին

  Ոչ

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

 • Սոցիալական ցանցերի (Facebook-ի էջ, Twitter) գործիքներ

  Այո

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն(երը)

  տալ վերջին տարվա վիճակագրությունը

  Օրվա կտրվածքով հատկապես ֆեյսբուքյան էջով ուսանողների, նրանց ծնողների կողմից ուղղվում են տարատեսակ հարցադրումներ-(շաբաթական մոտ 10 հարց), որոնց օպերատիվ տրվում են սպառիչ պատասխաններ, անհրաժեշտության դեպքում քաղաքացիները հրավիրվում են համալսարան լրացուցւիչ պարզաբանումներ ստանալու համար: Հաճախ էլեկտրոնային տարբերակով հարցեր են ուղղվում նաև ռեկտորի պաշտոնական ֆեյսբուքյան հասցեին: https://www.facebook.com/%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A5%D5%B6-%D5%84%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D5%B6-Armen-Muradyan-650745045088039/

 • Կայքէջում հաճախակի տրվող հարցերի բաժին

  Ոչ

  Եթե այո, Ներկայացնել հասցեն

  Առայժմ ոչ, բայց առաջիկայում նախատեսվում է:
 • Այլ